20 Perspektivních: skupina mezinárodních textilních umělců, které spojuje láska k textilu a touha podělit se o své umění s ostatními

25. března 2024  /  12:45

20 Perspektivních (20 Perspectives) je mezinárodní kolektiv textilních umělců, který vznikl v roce 2022. V Brně s potěšením představíme quilty dvou z našich dosavadních sedmi projektů. Naše díla byla vystavována po celé Evropě a Severní Americe.

Příroda

Příroda je přirozená struktura prostředí naší Země: geologie, hory, živly a energie jako voda a oheň, gravitace a hvězdy, planety a měsíce, počasí a všechny věci, které nevytvořil člověk. V současné ekologické krizi se příroda dostala do popředí zájmu, protože lidské zásahy a změny životního prostředí vedou k ničení ekosystémů a biologické rozmanitosti, vymírání živočišných a rostlinných druhů a pokračujícím důsledkům změny klimatu. Příroda může také odkazovat na způsob, jakým se člověk chová a reaguje. Příroda, často personifikovaná jako žena, má duchovní náklonnost jako "matka příroda".

Monochromatický

"Barvy hrají v našem životě mimořádně významnou roli. Ovlivňují naše myšlení, inspirují naše rozhodování a působí na naše nálady. Od vyvolávání změn až po změnu reakcí jsou barvy mocnější, než si myslíme. V závislosti na naší interpretaci mohou být využity jak pro dobro, tak pro zlo. Naštěstí máme moc některé barvy přijmout a jiným se vyhnout" (J. Olesen).

Každému umělci koordinátor tématu přidělil jednu barvu a mohl si určit svůj návrh, který zahrnoval abstrakci, emoci, představení něčeho, báseň nebo koncept. Povoleny byly všechny odstíny, barvy a tóny této barvy. Někteří umělci se rozhodli přidat malé množství jiné barvy. Na konci projektu bylo vytvořeno společné dílo, které obsahovalo práci každého umělce.