zavřít
Současně se koná

Současně se koná

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S UHLÍKOVÝMI CERTIFIKÁTY NA ČESKEM TRHU

8. března 2024  /  10:12

Před českými zemědělci se v posledních letech objevila možnost nového zdroje příjmů v podobě dobrovolných uhlíkových certifikátů založených na ocenění šetrného zacházení s půdou. Certifikáty mohou urychlit přechod k regenerativnímu zemědělství a usnadnit jeho adaptaci k novým klimatickým podmínkám. Odhaduje se, že rozšíření regenerativního zemědělství by pomohlo snížit globální emise CO2 až o 1 miliardu tun ročně.

Cílem uhlíkových certifikátů je propojit prostřednictvím trhu udržitelně hospodařící zemědělce s firmami, které potřebují k zavedení ekologicky šetrnějších technologií více času.

Významným stimulem růstu poptávky po uhlíkových certifikátech se stává také nová legislativa ESG, která ukládá od r. 2025 m.j. vykazovat uhlíkovou stopu nejen vlastní produkce, ale i v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Co nejnižší uhlíková stopa se následně stane jedním z hlavních kritérií při rozhodování o výši pojistného, bankovní půjčky či státního grantu nebo při vstupu do mezinárodních dodavatelských řetězců.

Ruku v ruce s rychlým růstem trhu uhlíkem probíhá schvalování nařízení EU, které má nastavit pevná pravidla certifikace dobrovolných uhlíkových platforem. Také nové nařízení EU o půdě z letošního července počítá s podporou uhlíkových platforem např. investicemi do moderních metod měření obsahu uhlíku v půdě. Odpovědné firmy jako Agreena tyto kroky vítají a očekávají od něj další rozvoj trhu i zajištění podmínek pro férovou konkurenci.

Původně dánská Agreena, která je ve svém oboru světovou jedničkou, již rozvíjí aktivity v 17 evropských zemích a meziročně se jí podařilo čtyřnásobně rozšířit plochu na více jak milion hektarů.  

V rámci ČR se Agreena zaměřuje především na zemědělce, kteří uvažují o přechodu k regenerativnímu zemědělství anebo již mají vlastní zkušenost s některým z jeho postupů. Mezi ně patří různé techniky minimalizace obdělávání půdy a využívání krycích rostlin, nahrazování chemických hnojiv jejich organickými, biologickými alternativami a rovněž využívání posklizňových zbytků. Podle poznatků Agreeny může současné uplatnění těchto postupů zajistit zadržení uhlíku v půdě ročně ve výši až 3 tun C02/ha. Výkupní cena Agreeny za 1 tunu C02/ha se přitom meziročně zvýšila o 45 % na 32 - 36 EUR.

Podle neúplných odhadů bylo dosud získáno pro zapojení do obchodu uhlíkem v ČR v některé z hlavních platforem 40.000 - 50.00 hektarů půdy. Překážkami širšího zapojení je vedle jisté nezkušenosti českých zemědělců s instrumentem certifikátu, který se chová jako cenný papír, také absence výraznější podpory ze strany odborníků a zástupců státní správy. Naopak, výhodou ve srovnání např. s Polskem je větší průměrná výměra obdělávaných pozemků.