zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Budoucnost zemědělství je v technologiích

8. března 2024  /  15:08

Nejvýkonnější polní robot v ČR není jedinou moderní technologií, kterou představí Leading Farmers CZ, a.s. na svém stánku na veletrhu Techagro 2024 v pavilonu F. Tato společnost se úspěšně zabývá zaváděním precizních systémů hospodaření do zemědělské praxe již více než 20 let a její portfolio je mnohem širší. Přijeďte se přesvědčit!

Navigace Trimble jsou u nás fenoménem

Navigační systémy Trimble mají v ČR dlouhou a úspěšnou historii a vpravdě lze říci, že naučily české zemědělství využívat GPS navádění traktorů na polích. V současnosti nabízí displeje všem typům zemědělců od malých až po velké farmy. Výběr je z displejů GFX-350, GFX-1060 a GFX-1260 a k nim lze přiřadit antény NAV-500 pro Egnos +/- 20 až 25 cm a NAV-900, která může přijímat až korekce RTK +/- 2,5 cm. K displejům lze připojit několik typů autopilotů kompatibilních s traktory. Lze je upgradovat na ISOBUS komunikaci nebo je využívat pro ovládání sekcí postřikovačů a variabilní aplikace podle map, a to včetně servisní a metodické podpory ze strany dodavatele.

N-Sensor hnojí porost podle jeho okamžité potřeby

Současným reprezentantem systémů pro variabiní aplikaci dusíku je Yara N-Sensor ALS 2, který je kompaktně umístěn na střeše traktoru, může aplikovat ve dne, v noci a je nejrozšířenějším systémem v ČR. Lze jej propojit s většinou typů rozmetadel a postřikovačů. Práci N-Sensoru lze zdokonalit podkladovými mapami, např. výnosového potenciálu, který dále zpřesní. Jako výstup také získáváte zajímavé mapy porostů, aplikační mapy i mapy vývoje porostu, podle nichž můžete pole dále vyhodnocovat.

DAT EcoPatch rozezná plevele v obilí

DAT EcoPatch je systém instalovaný na ramena postřikovače, který rozeznává plevele v porostu obilnin a ovládá vypínání postřiku tak, aby postřiková kapalina byla aplikována jen tam, kde se plevele vyskytují. Díky redukci potřeby aplikovaných přípravků, která dle výskytu plevelů a předchozího systému ochrany může být velmi vysoká, jsou významně sníženy pěstitelské náklady a omezen dopad chemických látek na životní prostředí. Také omezení fytotoxicity, snížené díky tomu, že se herbicid neaplikuje na celé ploše porostu, přispívá k dalšímu zvýšení výnosu obilnin.

GrainSense – NIR analyzátor s sebou na pole

GrainSense je kompaktní NIR analyzátor zrnin, který můžete použít přímo na poli pro analýzu běžných zrnin jako jsou obilniny, kukuřice nebo řepka, u nichž jednoduše změříte okamžitou vlhkost a kvalitativní parametry jako např. N-látky nebo olejnatost. Jak může včasné třídění sklízených partií podle kvality přispět k vyššímu zpeněžení úrody je každému agronomovi jasné. Výstupy z analyzátoru je možné též archivovat pomocí chytrého telefonu.

Díky EOS Arrow víte, kde máte hranice

EOS Arrow 100 je kompaktní GPS zařízení, které je určeno především pro jednoduché zaměřování hranic pozemků a dalších bodů v zemědělství při běžné farmářské práci. Zařízení se skládá z GPS přijímače, samostatné antény, propojovací kabeláže, brašničky na přijímač. A pozor! Součástí balení je unikátně i čepice s kapsou na anténu, takže nepotřebujete po poli vláčet žádnou tyčku, ale při zaměřování se pěkně a v klidu projdete. Velkou výhodou EOS Arrow 100 je, že si k němu zvolíte displej podle své potřeby.

 

Přesné zemědělství se vyplatí pro Vaši půdu, pro Vaši peněženku, pro udržitelnost a krajinu. Přináší úspory a radost z Vaší práce. Je vhodné pro každou výměru a pro každého zemědělce. Záleží jen na volbě technologií a s tím Vám rádi pomůžeme. Přijďte na náš stánek v pavilonu F.

Leading Farmers CZ, a.s.