zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Pět klíčových témat brněnských lesnických a zemědělských veletrhů

17. srpna 2023  /  10:52

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy jsou unikátní tím, že spojuje do jednoho komplexu problematiku péče o půdu, péče o lesy, a navíc i využívání biomasy.

Tyto obory jsou úzce provázané a také dodavatelé techniky často mají odběratele jak v zemědělství, tak v lesnictví. Návštěvníci výstaviště díky tomu získají ucelené informace pro svoje hospodaření. Na jednom místě se jim představí nabídka nejmodernější techniky a vyspělých technologií pro rostlinnou výrobu, ochranu lesa hospodařením i získávání energie z biomasy. Myslivost bude prezentována především jako péče o volně žijící zvěř a jako aktivní součást péče o krajinu.

Pro ročník 2024 bude klíčových pět témat: precizní zemědělství; inovace, digitalizace a nové technologie; udržitelné systémy zemědělského hospodaření; vývoj techniky a technologií v lesním hospodářství; obnovitelné zdroje energie v lesnictví i zemědělství.

Součástí veletrhů bude rozsáhlý odborný doprovodný program, který se zaměří jak na klíčová témata ročníku, tak na další aktuální problematiku v odvětví. Na jeho přípravě se tradičně podílejí odborní partneři veletrhů. Ke spolupořadatelům veletrhu TECHAGRO 2024 patří Ministerstvo zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR a další významné zemědělské instituce i univerzity.