zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Ministr pochválil veletrhy: Tohle je obrovský společenský počin

9. dubna 2024  /  11:00

Ministr zemědělství Marek Výborný si v první veletržní den prošel výstavní pavilony, a co viděl, v něm zanechalo velký dojem. V krátkém rozhovoru nešetřil chválou.

Pane ministře, co zatím letošnímu ročníku říkáte?

Je to úžasné. Myslím, že spojení veletrhu TECHAGRO, tedy zemědělské techniky a technologií, s veletrhem SILVA REGINA, jedním z největších středoevropských veletrhů myslivosti a lesnictví, a veletrhem BIOMASA, který zase propojuje péči o životní prostředí, biodiverzitu a krajinu, je úžasná synergie. Jsem nadšený ze zájmu veřejnosti. Je krásné počasí a už v poledne jsem měl informaci, že tu bylo přes patnáct tisíc návštěvníků. A pro ně se to dělá, aby veletrh byl nejen příležitostí uzavřít kontrakty a sehnat nové partnery pro obchodní společnosti, ale ukázal také veřejnosti a rodinám s dětmi, co to znamená krása lesa, péče o les, o zvířata v lese, myslivost, stejně tak jako péče o zemědělskou krajinu. Jsou tu i ukázky živých hospodářských zvířat, což je také velmi obohacující, včetně stánků, které směřují přímo ke školství. Věřím, že sem přijdou školy na Lesní pedagogiku a mnohé další stánky. Za mě patří Veletrhům Brno velké poděkování, protože tohle je obrovský společenský počin.

Co vás při prohlídce nejvíc zaujalo, nebo třeba i překvapilo?

Nemůžu říct, že by mě něco úplně překvapilo, ale jsem velmi rád, že se po šesti letech znovu podařilo de facto vzkřísit TECHAGRO a že jsou tu opravdu moderní stroje a technologie. Třeba směrem k preciznímu zemědělství tady probíhá panel a seminář ke smart zemědělství, což je pro mě obrovský bonus. Je to něco, na co se jako Ministerstvo zemědělství zaměřujeme nejenom v rámci investiční podpory, ale i v rámci metodologie, školení a prosazování moderních trendů v zemědělství, které dokáží ochránit půdu, vodu a tak dále. To je něco, čeho si na brněnském veletrhu velmi vážím.

Děkuji za rozhovor.