zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Letošní ročník je příslib do budoucna

9. dubna 2024  /  11:29

Řečníci na oficiálním zahájení přivítali návrat veletrhu TECHAGRO po šestileté pauze. Ocenili i jeho zaměření na moderní technologie, které jsou budoucností zemědělství a zároveň příslibem opětovného růstu veletrhu na rekordní úroveň.

Zahajovací večer se nesl ve znamení oslav 30 let veletrhu TECHAGRO na brněnském výstavišti. První samostatná prezentace zemědělské a lesnické techniky měla v roce 1994 velký úspěch a veletrh se rychle zařadil mezi stálice brněnského veletržního kalendáře. Naposledy se konal před koronavirovou pandemií v roce 2018 v rekordním rozsahu, ale letošní ročník je podle VIP hostů dobrým příslibem do budoucna. Především se znovu potvrdila významná role veletrhu jako ukazatele nových trendů. Markantním příkladem je projekt Chytrá farma, stejně jako výsledky soutěže GRAND PRIX, v níž uspěly právě inovativní exponáty s vysokým podílem automatizace a robotizace.

Jako hostitelka nejprve všechny přivítala primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Po šestileté pauze způsobené koronavirem se ukazuje, že jsou to veletrhy, které mají budoucnost a které sem do Brna patří. Z několika stovek vystavovatelů je přibližně čtvrtina zahraničních, je zaplněna přibližně polovina výstavního areálu a pevně věřím, že po skončení budeme moci říci, že zde byla velmi vysoká návštěvnost. Dnešek ukazuje, že by to tak mohlo být,“ vyzdvihla primátorka zájem o letošní TECHAGRO. Připomněla také, že zemědělství a lesnictví jsou jedny z nejstarších lidských činností, což ale neznamená, že by se neměly modernizovat a vyvíjet, a nejlépe to ukazují právě letošní veletrhy s vysokým zastoupením moderních technologií a digitalizace. Na závěr Markéta Vaňková popřála všem, kdo v těchto oborech působí, aby se jim do budoucna dařilo stejně jako jejich předkům, ale za využití toho nového, co přináší dnešní svět.

Za obnovení veletrhu městu Brnu i brněnskému výstavišti poděkoval ministr zemědělství Marek Výborný. Přivítal synergii veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA, což umožňuje ukázat komplexnost celé problematiky, která se vzájemně prolíná a ovlivňuje. „Letošní součástí je projekt Chytrá farma, což je budoucnost českého zemědělství. A ta je mimo jiné v tom, že dokážeme reagovat na výzvy doby a využívat moderní inovativní trendy, precizní zemědělství a vše, co dokáže šetřit finanční prostředky, pečovat o přírodu, krajinu, půdu, vody – protože bez toho se příští generace také neobejdou. Jsem velmi rád, že tento veletrh to nabízí,“ řekl ministr Výborný a ocenil také vysokou návštěvnost prvního dne: „Mám informaci, že dnes v podvečer se návštěvnost dostala na 19 tisíc, to je úžasné číslo. Jsem rád, že lidé přicházejí, protože to není jen o exportérech, podnikatelích, zemědělcích, farmářích, pro které tady jsou ty stovky vystavovatelů, ale je to také o tom, že sem přijdou rodiny s dětmi a vidí, v čem spočívá krása zemědělství, lesnictví, myslivosti.“ Na závěr ministr popřál všem inspirativní veletrh, který bude úspěšný pro vystavovatele a pro ty, kdo chtějí vidět moderní trendy v zemědělství.

Dalším řečníkem byl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který se zamyslel nad náročností dnešního zemědělství. Supermarkety podle něj popírají fungování přírody, zrušily sezónnost a čtyři roční období, protože v nich všechno musí být každý den. „Obdivuji zemědělce, že na to dokáží reagovat a na takovém trhu obstát. Je to i o klimatické změně a obrovských nárocích na všechny oblasti včetně zemědělství, aby se fungovalo nějakým způsobem udržitelně, a na druhou stranu je třeba reagovat na měnící se počasí. Mám radost, že se tak rychle vyvíjejí technologie, které s tím umí pomoci, a že jsou veletrhy, které všechny tyto výzvy a jejich řešení propojují. Děkuji za to organizátorům a přeji všem, kdo v této oblasti podnikáte, hodně zdaru,“ uzavřel hejtman své vystoupení.

Na jeho slova navázal prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, když označil klimatickou změnu za obrovskou výzvu, které musí čeští zemědělci čelit. Letošní počasí podle něj může vést ke scházení porostů a předčasné sklizni. Ale především vyslovil přání, aby na veletrzích bylo k vidění více zemědělské techniky. „Budu velmi rád, když se ta složitá situace, kterou teď zažíváme, zlepší. A bude to určitě dobře i pro vystavovatele a jejich klienty zemědělce,“ míní Jan Doležal.

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha v úvodu připomněl extrémně úspěšný veletrh v roce 2018 s rekordním počet vystavovatelů. „Letošní ročník bohužel tak úspěšný není, protože i české zemědělství prochází velmi těžkým a složitým obdobím a zcela logicky, když nemají peníze zemědělci, promítá se to do navazujících sektorů. Nicméně musím poděkovat výstavišti za to, že se TECHAGRO koná, protože je to hrozně důležité. Tak jako každá bouřka jednou přejde, tak věřím, že i krize v zemědělství jednou přejde, že ji zvládneme. Moc bych si přál, aby to bylo i s pomocí této vlády a našich politiků. A věřím, že zažijeme znovu ty roky, kdy se vystavovatelé budou prát o metry čtvereční, které tady tenkrát nebyly vůbec volné,“ prohlásil Martin Pýcha. Dále poděkoval pořadatelům za projekt Chytrá farma zaměřený na precizní zemědělství, což je podle něj významné nejen jako prezentace budoucích trendů, ale i z pohledu edukace. „Je velmi důležité, že si veřejnost uvědomuje, jak moderním sektorem české zemědělství dneska ve skutečnosti je. Že je to o počítačích, dronech, satelitech, robotech. Pro mladou generaci tak sektor zemědělství získává úplně jiný, sexy rozměr při budoucím výběru povolání,“ zhodnotil Martin Pýcha. Na závěr popřál všem vystavovatelům, aby prožili úspěšný veletrh, uzavřeli nové obchody a získali nové kontakty, a návštěvníkům, aby poznali opravdu špičkové, moderní, světové zemědělství.

Posledním řečníkem slavnostního večera byl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata. Poděkoval všem přítomným a zejména vystavovatelům za to, že společně s pořadateli věřili veletrhu TECHAGRO a umožnili jeho návrat po šestileté pauze. Slíbil, že Veletrhy Brno společně se svými partnery udělají všechno pro to, aby se TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA dostaly opět k roku 2018 a TECHAGRO byl opět nejvýznamnější zemědělský veletrh ve střední Evropě. „Bez vás by to ale nebylo možné,“ zdůraznil Jan Kubata a uzavřel svůj projev přáním: „Jak my máme rádi zemědělce, tak věřím, že zemědělci budou mít rádi Veletrhy Brno.“