Přihláška k účasti

On-line přihláška k účasti

Registrujte se on-line

On-line přihláška

Přihláška k účasti

V případě Vašeho zájmu o vystavování na veletrhu Vám nabízíme ke stažení formuláře přihlášky k účasti na veletrhu ve formátu PDF.

Závazná přihláška k účasti

Cenové podmínky pro vystavovatele

Nájemné výstavní plochy
 

Krytá plocha (řadový stánek)

Příplatky:

- rohový stánek
- hlavový stánek
- ostrovní stánek

4 650 Kč/m2

 

10 %
15 %
20 %

Registrační poplatek
 

Vystavovatel / agentura    

5 000 Kč

Za každého spoluvystavovatele

5 000 Kč
Speciální nabídka balíčků - na veletrh jedním podpisem

Výstavní plocha, registrační poplatek, technický poplatek, výstavba expozice, vybavení dle soupisu a elektrické přívody – vše za jednu cenu!

Speciální nabídka balíčků
Stáhnout
Typ expozice
  

Vystavovatelský balíček OCTA

16 m2
16 m2
32 m2
32 m2

  99 800 Kč
109 600 Kč
218 500 Kč
252 810 Kč

Vystavovatelský balíček MAXIMA    

16 m2
16 m2
32 m2
32 m2

138 900 Kč
153 500 Kč
308 800 Kč
 320 710 Kč

Cena balíčku zahrnuje:

 • výstavní plochu
 • výstavbu a vybavení expozice
 • účast na závěrečné recepci

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

  

Výstavba expozic

Oborové členění

 •  SUROVINY A MATERIÁLY PRO VÝROBU KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ
   KOROZIVZDORNÉ OCELI
   HUTNÍ POLOTOVARY Z KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ
   

  HUTNÍ VÝROBKY Z KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

   

  VÝROBKY SLÉVÁREN, KOVÁREN A LISOVEN Z KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

   

  VÝROBKY Z KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

   

  STROJE, ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ PRO ÚPRAVU A ZPRACOVÁNÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

   

  VÝPOČETNÍ, ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA PRO OBLAST KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

   SLUŽBY V OBLASTI KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ
  Podrobné oborové členění Stainless 2025
  PDF81.59 KB
Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

Služby pro vystavovatele

Mám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně přes iKancelář.

IKANCELÁŘ BVV.CZ

Nemám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně on-line.

IKANCELÁŘ BVV.CZ

Reklama

Nabízíme Vám:

 • komplexní zajištění reklamních služeb na klíč
 • pronájem reklamních nosičů a ploch
 • reklamní a další promoterské aktivity

Ivan Zahradníček

Veletržní reklama

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Více informací v sekci Veletržní reklama

Navštívit