zavřít
Současně se koná

Současně se koná

SILVA REGINA zvýrazní hospodaření jako součást ochrany lesa

18. srpna 2023  /  7:28

Od 7. do 11. dubna 2024 v Brně proběhnou největší středoevropské veletrhy zemědělství a lesnictví. Jejich součástí bude i veletrh SILVA REGINA, který je významnou středoevropskou přehlídkou lesnictví a myslivosti.

Vše o lesnictví a myslivosti na jednom místě

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA patří mezi stěžejní evropské oborové přehlídky. Je významnou obchodní příležitostí a odbornou událostí, ale zároveň komunitním setkáním profesionálů i všech ostatních, kteří svůj život spojili s lesem. Návštěvníci sem přijíždějí seznámit se s aktuálními trendy, moderní lesnickou technikou a technologickými novinkami, které chtějí uplatnit ve své praxi. V lesnické části veletrhu najdou vše potřebné pro hospodaření v lese i údržbu porostů ve městech, součástí jsou i praktické ukázky použití strojů. V ročníku 2024 bude zdůrazněno téma ochrany lesa hospodařením, dále udržitelnost, reakce na klimatické změny a kůrovcovou kalamitu.

Myslivecká část veletrhu se zaměřuje na prodej potřeb pro myslivost a pobyt v přírodě. Představí se zde lovecké zbraně a střelivo, vybavení pro myslivce a lesníky, trofeje a preparáty. V provozu bude pódium s lesnickým i mysliveckým programem, počítá se s vystoupeními trubačů, kynologů i sokolníků a návštěvou známých osobností z řad myslivců. Lesnická část doprovodného programu se zaměří na edukaci vlastníků lesů, starostů a odborných lesních hospodářů.

Veletrhy, které vyprodávají výstaviště

Společně s veletrhem SILVA REGINA proběhne od 7. do 11. dubna 2024 také veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA a především zemědělský veletrh TECHAGRO zaměřený na rostlinnou výrobu, který se na brněnské výstaviště vrátí po kovidové přestávce a dlouhých šesti letech. Osvědčený trojlístek je jednou ze tří největších oborových akcí pořádaných v Evropě.

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy jsou unikátní tím, že propojují problematiku péče o půdu, péče o lesy, a navíc i využívání biomasy. Tyto obory jsou úzce provázané a také dodavatelé techniky často mají odběratele jak v zemědělství, tak v lesnictví. Návštěvníci výstaviště díky tomu získají ucelené informace pro své hospodaření. Na jednom místě se jim představí nabídka nejmodernější techniky a vyspělých technologií pro rostlinnou výrobu, ochranu lesa hospodařením i získávání energie z biomasy. Myslivost bude prezentována především jako integrální součást péče o krajinu.  Ke klíčovým tématům nadcházejícího ročníku patří inovace, digitalizace a nové technologie, vývoj techniky a technologií v lesním hospodářství, obnovitelné zdroje energie v lesnictví i zemědělství.

Ohlédnutí za posledními ročníky

Zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA se v Brně naposledy konaly v roce 2018. Zúčastnilo se jich 750 vystavovatelů z 37 zemí, kteří prezentovali nabídku 1174 značek. Zahraničních vystavovatelů bylo 23 %. Výstavní plocha činila 88 000 m2, což znamenalo vyprodané celé brněnské výstaviště, tj. kryté haly i volné venkovní plochy. Na veletrhu SILVA REGINA 2018 se představilo 179 vystavovatelů z 22 zemí na ploše 13 582 m2.

V roce 2018 si veletrhy prohlédlo 112 646 návštěvníků z 39 zemí, nejvíce zahraničních přijelo ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Polska, Slovinska a Německa. Průzkum potvrdil jejich vysokou kompetentnost: 51 % návštěvníků tvořili majitelé firem, manažeři a nákupčí, 38 % návštěvníků přijelo nakoupit nebo objednat produkt, případně navázat obchodní vztahy. K oborům, o které měli návštěvníci největší zájem, patřily stroje, zařízení a nářadí v lesním hospodářství (9,2 %), myslivost a lovectví (7,8 %), zbraně a munice (4,1 %).

V roce 2022 se na veletrhy SILVA REGINA a BIOMASA konaly bez zemědělského veletrhu TECHAGRO a prohlédlo si je 25 635 návštěvníků z 13 zemí.

Možnost přihlásit se k účasti za zvýhodněných cenových podmínek mají vystavovatelé až do 30. 9. 2023.