Profil akce

Specializovaný veletrh určený především odborníkům z oblasti požární ochrany, činností integrovaného záchranného systému, ochrany zdraví, života a majetku. Veletrh je oborovou jedničkou v ČR  s dlouholetou tradicí – první ročník se konal již v roce 1972. Je jedinečnou příležitostí získat přehled o fungování integrovaného záchranného systému a jeho jednotlivých složkách.

Podtitul:

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb

Termín konání:

24.–27. 5. 2023

Místo konání:

Výstaviště Brno

Pořadatel:

Veletrhy Brno

Katalog vystavovatelů:

Otevřít i-Katalog vystavovatelů a jejich produktů

 

Obory

  POŽÁRNÍ TECHNIKA A SLUŽBY

  • Požární zásahové automobily
  • Zvuková a světelná výstražná zařízení pro vozidla, speciální svítilny
  • Požární automobilové žebříky, vysokozdvižné plošiny
  • Požární přívěsy s příslušenstvím
  • Kontejnery pro použití v požární ochraně a při ekologických haváriích
  • Přenosné agregáty a zařízení určená k použití při zásahu
  • Přenosné, pojízdné a přívěsné hasicí přístroje
  • Vyprošťovací, zvedací a záchranářská zařízení
  • Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami
  • Izolační dýchací přístroje
  • Dýchací sebezáchranné přístroje
  • Plnicí zařízení tlakových lahví
  • Ochranné obleky protichemické, protiradiační a proti sálavému teplu
  • Analyzátory plynu a kapalin
  • Čisticí a dekontaminační prostředky a zařízení
  • Zdravotnické prostředky pro urgentní péči a transport pacientů
  • Hasiva
  • Zásahové součástky v oblasti PO
  • Výstrojní součástky v oblasti PO
  • Komunikační technika a systémy
  • Elektrická požární signalizace a její prvky
  • Stabilní a polostabilní hasicí zařízení, vodní clony a jejich komponenty
  • Zařízení pro zásobování požární vodou
  • Protipožární dveře, okna, klapky, uzávěry a ucpávky
  • Zařízení pro odvod tepla a kouře
  • Prostředky zvyšující protipožární odolnost konstrukcí a prostředky snižující hořlavost materiálů
  • Prostředky pro prevenci a likvidaci ekologických havárií
  • Únikové a evakuační systémy, požární značky
  • Software pro oblast PO
  • Odborná literatura v PO
  • Servis a opravy hasicích přístrojů a hydrantů
  • Komplexní dodávky a služby v oblasti PO a pro likvidaci průmyslových havárií
  • Požární technika a služby jiné
  • Oborové členění - PYROS 2023