Popis prostoru

Výstavní hala je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí se sloupy kruhového průřezu a příhradovými nosníky o rozponu 45 m. Střešní i obvodový plášť je skládaný sendvičový z trapézových plechů a tepelné izolace z minerální plsti. Denní osvětlení prostor je zajištěno jednak lucernovými světlíky, jednak prosklením obvodového pláště do výšky 2,2 m. Všechny prosklené plochy jsou opatřeny zatemňovacím zařízením. Obslužný trakt je tvořen nadzemním třípodlažním ocelovým skeletem se železobetonovými stropy. Suterén je monolitický železobetonový.

Možnosti využití

Multifunkční hala nabízí ideální prostředí pro větší konference, akce hudebního charakteru, sportovního charakteru i pro pořádání specializovaných výstav. Vnitřní prostor haly může být rozdělen do více sekcí a využit pro společenské akce s kulturním programem.

Informační listy pavilonu ke stažení

Pavilon F
Stáhnout
Podrobný popis vybavení pavilonu F
stáhnout
Uspořádání pavilonu F - akce do 1000 osob
Stáhnout
Vizualizace zasedací části pavilonu F
Stáhnout

Kontakt

Jan Klimeš

Vedoucí manažer projektu
Projektový tým
meziveletržních pronájmů

+420 606 738 205
jklimes@bvv.cz

Alena Dudová

Sales manager
Pronájmy hal a sálů

+420 541 152 714
+420 602 442 829
adudova@bvv.cz

Lenka Pavelková

Sales manager
Pronájmy hal a sálů

+420 541 152 548
+420 724 955 622
lpavelkova@bvv.cz

Ondřej Řeháček

Key account manager
Pronájmy hal

+420 541 152 218
+420 725 820 899
orehacek@bvv.cz

Vendula Nahálková

Sales manager
Dlouhodobé pronájmy prostor
a kanceláří

+420 725 867 554
vnahalkova@bvv.cz