Společenstvo českých optiků a optometristů je tradiční podpůrný spolek, který nemůže na veletrhu OPTA chybět

4. března 2023  /  11:52

Společenstvo českých optiků a optometristů, z.s. (SČOO) je odborný spolek sdružující fyzické a právnické osoby působící v oboru oční optika a/nebo optometrie na území České republiky, a tak nemůže chybět na mezinárodním veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie, který se koná v Brně. Zároveň se jedná o jednoho z organizátorů celého veletrhu.

Na stánku se aktivně řeší členské záležitosti, jsou poskytovány informace o dění v oboru jak v přímé komunikaci, tak i z informačních prezentací. „V Čechách máme poměrně slušný optický trh. Myslím, že je zcela saturovaný obchod s optickými prostředky, s dioptrickými i slunečními brýlemi, a tak stojí za to udělat veletrh a sejít se. Když to není o obchodě, tak je to o osobních kontaktech. Snažíme se znovu obnovit trend, kdy jsme se scházívali ještě před covidem tady v Brně a bylo to velmi atraktivní. Dnes jsme zase na takovém startu a vypadá to dobře,“ říká Václav Antonín, prezident spolku.

SČOO je aktivním členem Evropské rady optometrie a optiky (ECOO) a spolupracuje se Světovou radou optometrie (WCO). Tajemník SČOO je již přes dvacet let členem představenstva ECOO a působí ve funkcích sekretářů různých výborů ECOO a bývá aktivní i v rámci WCO. „Po odborné stránce se nemáme v Evropě za co stydět, můžeme se rovnat s trhem německým i rakouským. Nemusíme trpět ztrátou sebedůvěry, a i z hlediska školství, máme poměrně tradiční školy, máme obory s maturitou, máme několik středních škol, například v Brně, Praze, Plzni, a to je dostačující a navazuje na ně i vysokoškolské studium,“ popisuje situaci v České republice Václav Antonín. Optometrie je maturitním i vysokoškolským oborem, které dostatečně kryje požadavky trhu. Je však stálý převis poptávky po absolventech. „Bohužel řada studentů absolvuje úspěšně školu, ale nelíbí se jim obor a pokračují dále ve zcela jiném oboru. Ale nemáme signály, že by nebyly naplněné odborné střední školy oční optik,“ potvrzuje předseda SČOO.