zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Profil akce

Národní výstava hospodářských zvířat se roce 2025 bude konat společně s veletrhem ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivosti.

NÁRODNÍ VÝSTAVA v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 1000 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Výstava se těší velké popularitě u odborné i laické veřejnosti.

Podtitul:

Národní výstava hospodářských zvířat

Termín konání:

26. 4. – 30. 4. 2025

Místo konání:

Výstaviště Brno

Pořadatel:

Veletrhy Brno

Katalog vystavovatelů:

Otevřít i-Katalog vystavovatelů a jejich produktů

 

Obory

  1. Traktory
  2. Malá zemědělská mechanizace
  3. Stroje na obdělávání a zpracování půdy
  4. Secí stroje
  5. Sázecí stroje
  6. Stroje na hnojení
  7. Stroje a zařízení na ochranu rostlin
  8. Závlahové systémy
  9. Stroje pro sklizeň pícnin
  10. Stroje a zařízení pro sklizeň obilnin, olejnin a luskovin
  11. Stroje pro sklizeň okopanin
  12. Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
  13. Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
  14. Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň vinné révy
  15. Stroje dopravní a manipulační
  16. Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, zpracování, konzervaci a skladování úrody
  17. Komunální technika
  18. Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství
  19. Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
  20. Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika
  21. Osivo, sadba a agrochemie
  22. Provozní prostředky a materiály
  23. Služby a vzdělávání pro zemědělství
  24. Šlechtitelská mechanizace
  25. Včelařství
  26. Různé

  Předchozí ročníky

  2023
  Závěrečná zpráva