zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Digitální továrna 2.0 na MSV

1. ledna 2023  /  11:19

Seznamte se s nejnovějšími službami a produkty v oblasti digitální transformace podniků

PAVILON F

  • Hlavním tématem projektu je inteligentní digitalizace a druhá transformace české ekonomiky

  • Cílem Digitální továrny 2.0 je přiblížení technologií umožňující transformovat nejen průmyslové prostředí, ale i celou ekonomiku

  • Snahou je pomoci zformulovat vizi změny české ekonomiky tak, aby byla úspěšná i v 21. století a v měnícím se geopolitickém kontextu

Zlatým partnerem projektu Digitální továrna 2.0 je v roce 2023 Národní centrum Průmyslu 4.0, které ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0, společnostmi Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing představí expozici s názvem Úspěšná firma 21. století.

Digitální továrna 2.0 se zaměřuje na:
  • hlubokou digitální transformaci výrobních podniků, kde je rozdílovým faktorem zvyšování efektivity při nasazení umělé inteligence do klíčových procesů
  • stav české ekonomiky z hlediska připravenosti a realizace nasazení umělé inteligence do výrobních procesů
  • předvedení prototypů chytrých autonomních strojů a jejich vazby do firemního prostředí
  • využití blockchainu v průmyslu
Uvedené přístupy by měly zajistit zvýšení efektivity v podniku až o 30 %.

Součásti Digitální továrny 2.0 na MSV 2023

Expozice transformačních technologií

Prostorově propojená a tematicky strukturovaná expozice.

Digitální stage

Prostor navazující na expozici transformačních technologií, ve kterém vystavovatelé živě prezentují svá řešení - ideálně formou případových studií. Aktivity na digitální stagi budou moderovány a streamovány online. Výstupy budou zpracovávány do archivu, který je přístupný i po skončení akce. Archiv digitální stage z roku 2022 najdete zde. Vysílání zajišťuje Elektrika.tv.

Spoluorganizátor