zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Zahajovací večer s projevy dvou premiérů a předáním ocenění Zlatá medaile MSV 2023

11. října 2023  /  16:36

Zahájení 64. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu a souběžně konaných veletrhů Transport a Logistika, ENVITECH a WOODTEC mělo tradičně slavnostní a velkolepý formát. Rotunda zaplněná vystavovateli i významnými hosty vyslechla osm projevů včetně dvou v cizí řeči a dvě hudební vystoupení. Předáno bylo sedm ocenění za nejinovativnější exponáty a jedno za celoživotní tvůrčí technickou práci. O bezchybný průběh večera se svým výkonem postarala moderátorka Michala Hergetová.

Úvod patřil hostiteli, novému generálnímu řediteli společnosti Veletrhy Brno Janu Kubatovi. „Mám velkou radost, že letošní ročník potvrzuje svou pozici nejvýznamnější průmyslové události ve střední Evropě. Veletrh obsadil 10 výstavních pavilonů, ve kterých se prezentuje přes 1300 firem ze 43 zemí. Velké poděkování patří všem vystavovatelům, od kterých se do velké míry odvíjí úspěch celého veletrhu,“ shrnul Jan Kubata základní parametry ročníku a vyzdvihl zejména jeho mezinárodnost. Jmenoval i konkrétní příklady: vrátili se vystavovatelé z asijských zemí, přijíždí řada obchodních misí a otevřel se projekt Contact Ukraine. V závěru poděkoval za kvalitní práci týmu, který veletrh připravoval.

Zahajovací projev premiéra Petra Fialy zhodnotil význam veletrhu a načrtl vizi dalšího rozvoje České republiky. Připomenul i výsledky, kterých se podařilo dosáhnout za necelé dva roky, a slíbil, že jeho vláda bude nadále naslouchat českým firmám. „Budeme se snažit o to, abychom v rámci možností zlepšovali podmínky, v nichž naše firmy působí. Jsme si vědomi toho, že uspět v současné turbulentní, rychle se měnící světové ekonomice není a nebude snadné. Ale já jsem přesvědčen o tom, že české firmy na to mají. A jsem přesvědčen, že stejný dojem získají i návštěvníci tohoto veletrhu, když si projdou to, co tady český průmysl a české firmy nabízí,“ prohlásil v závěru svého vystoupení. Celý projev Petra Fialy si můžete přečíst ZDE.

VIP hostem veletrhu i slavnostního zahájení byl premiér Republiky Uzbekistán Abdull Nigmatovich Aripov, který právě navštívil Českou republiku. Přednesl projev, ve kterém nešetřil slovy díků za pozvání a možnost navazovat na veletrhu oboustranně prospěšnou spolupráci. Připomněl, že Uzbekistán se na MSV poprvé prezentuje vlastním stánkem, kde představuje své možnosti v oblastech metalurgie, elektroniky, strojírenství a výroby stavebních materiálů. „Prezentujeme zde také výborné podmínky pro zahraniční investory. Jak u nás říkáme, je lepší jednou ukázat než tisíckrát popsat, proto vás chci všechny pozvat do naší národní expozice i samotného Uzbekistánu,“ řekl premiér Aripov.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nejprve pochválil veletrh: „Výstavnictví si za poslední roky prošlo doslova peklem. Po prvním dni na 64. ročníku MSV ale nepochybuji o jeho budoucnosti. Potkal jsem se zde se zahraničními partnery, zástupci firem, odbornou veřejností, ale také se zapálenými nadšenci. A všichni mají jedno společné: zajímají se o české strojírenství, o jeho inovativní produkty, zajímají se o budoucnost České republiky.“ Vyzdvihl také roli veletrhu při rozvoji spolupráce se zahraničními partnery ze spřátelených zemí a neopomněl ocenit české firmy za vysokou zaměstnanost, tvorbu přidané hodnoty a významný podíl na životní úrovni celé společnosti. Stručně představil připravovanou hospodářskou strategii pro vizi moderního Česka. „Naší ambicí je přispět k přeměně české ekonomiky ze subdodavatelské ekonomiky v ekonomiku znalostní. Díky tomu budeme konkurenceschopnější a odolnější vůči vnějším vlivům,“ prohlásil ministr Síkela a nakonec všechny pozval k návštěvě České národní expozice v pavilonu P.

Vládním představitelům ve svém projevu oponoval místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Karel Havlíček, který zdůraznil zásadní roli firem v restartu ekonomiky. „Úkolem státu není to, aby se pokoušel dělat restart Česka, jakkoliv k tomu může přispět třeba tím, že investuje do infrastruktury a podporuje energetiku a podobně, ale to, že vytvoří podmínky pro ty, kteří ty hodnoty tvoří, pro ty, kteří ten hospodářský restart ve finále mohou udělat,“ upozornil exministr Havlíček své předřečníky.

Následující projev prezidenta Hospodářské komory ČR Zdeňka Zajíčka se věnoval krokům, které je potřeba udělat pro budoucí prosperitu České republiky. „Technologická transformace je tady na veletrhu vidět na každém kroku, a abychom mohli uspět, musíme spolupracovat,“ zdůraznil v úvodu. Proto Zdeněk Zajíček přivítal nově nastolenou spolupráci ve vládním Výboru pro strategické investice, který bude řešit potřebné změny. Hospodářská komora spolu s partnery identifikovala tyto klíčové oblasti, ve kterých by se Česká republika měla rychle rozvíjet: energetická infrastruktura, dopravní infrastruktura, datová infrastruktura, infrastruktura pro nájemní bydlení, investice do vědy, výzkumu a inovací a investice do rozvinutí lidského kapitálu.

Na zahájení vystoupil také chargé d´affaires velvyslanectví Ukrajiny v Praze Vitalii Usatyi, který poděkoval České republice za vojenskou i humanitární podporu Ukrajiny a jejích občanů. Poděkoval také českým firmám za jejich zájem podílet se na poválečné rekonstrukci Ukrajiny a české vládě za organizaci této iniciativy v době pokračující ruské agrese.

Posledním oficiálním řečníkem byl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, který nejprve poděkoval všem, kteří veletrh organizují. „Sám jsem tady byl mnoho let v pozici vystavovatele a smekám před nimi, co všechno musí zvládnout. Je vidět, jak znáte jednotlivé své klienty a jak se o ně staráte,“ vzkázal Jan Rafaj pořadatelům a zdůraznil i lidský rozměr veletržních setkání: „Přestože tady vidíme celou řadu úžasných robotů, roboty nikdy nenahradí náš společenský vztah, náš kontakt a byznys, který můžeme rozvíjet. Když se dělá dobrý byznys, vznikají dlouholetá přátelství. Přál bych si, aby se veletrhu i nadále dařilo a aby tady vznikala dlouholetá přátelství,“ uzavřel.

Zahajovací večer vyvrcholil vyhlášením výsledků soutěže Zlatá medaile 2023. Uděleno bylo šest medailí, jedna zvláštní cena komise a jedna medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci. Seznam oceněných nejdete ZDE.