zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Petr Fiala: MSV je výkladní skříní českého průmyslu

11. října 2023  /  15:38

Projev předsedy Vlády České republiky Petry Fialy na zahájení 64. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. Kam bychom měli směřovat a co je pro to třeba udělat?

Velice mě těší, že se na MSV mohu setkávat a diskutovat se zástupci českých firem a že mám možnost přímo se seznámit s jejich výsledky. MSV je bezesporu výkladní skříní českého průmyslu a je také jasným důkazem toho, že Česká republika může nabídnout špičkové technologie a špičkové výrobky. Jsem také rád, že jsem dnes mohl po brněnském výstavišti doprovázet pana Abdulla Aripova, předsedu vlády Uzbekistánu, a že jsme společně navštívili zastoupení řady zemí od Francie přes Rakousko, Ukrajinu až po Indii. Všechny tyto země jsou klíčoví zahraniční partneři, s nimiž Česká republika intenzivně prohlubuje strategickou spolupráci.

Mezi profilovými tématy letošního ročníku jsou digitalizace, inovace a průmysl 4.0. Nedávno jsem představil svoji osobní vizi pro naši zemi, vizi desetiletého rozvoje, kterou nazývám „Restart Česka“. Tato moje vize se také soustředí na posuny ve světové ekonomice, a hlavně na to, jak na ně máme správně reagovat. Je to konkrétní program, kam by Česká republika měla v příštím desetiletí směřovat, abychom nepřišli o své výhody a zároveň se stali dynamickou a vysoce konkurenceschopnou zemí. I proto se se zástupci klíčových firem pravidelně setkávám a setkávám se s reprezentanty Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy na půdě nového Vládního výboru pro strategické investice, kde jsou plnohodnotnými členy. Tento výbor pečuje o nejdůležitější strategické zájmy české ekonomiky, podporuje rozvoj průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, a já jsem velmi rád, že jsme takovýto výbor nedávno zřídili.

Abychom se ale do této blízké či střednědobé budoucnosti úspěšně dostali, musela moje vláda v posledních dvou letech hodně zachraňovat, pomáhat a opravovat základy. Museli jsme posílit a zjednodušit prostředí, v němž se náš průmysl mohl úspěšně rozvíjet, a museli jsme projít několika krizemi, které všichni znáte. Mohu připomenout několik příkladů toho, co jsme udělali. Rozběhli jsme rekordní investice do dopravní infrastruktury, přes 150 miliard korun letos a stejnou částku v příštím roce, takže právě teď máme rozestavěno 280 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Příští rok otevřeme 112 kilometrů nových dálnic. Nedávno jsme získali kontrolu nad plynovou infrastrukturou, což zahrnuje LNG terminál, páteřní plynovody a také zásobníky. V Evropské unii jsme prosadili jádro jako čistý zdroj. Zvyšujeme kvóty pro přijímání vysoce kvalifikovaných pracovníků, příští rok o 20 tisíc, tady slyšíme volání našich podniků a podnikatelů. Zjednodušujeme daně, zavádíme dvě sazby DPH místo tří a rušíme 22 daňových výjimek. Pro firmy přinášíme nové možnosti, například možnost vést účetnictví v cizí měně, a zbavujeme je také zbytečných povinností. Pomohli jsme českým občanům a firmám zvládnout vysoké ceny energií v době, kdy to bylo nejvíce potřeba. Na půdě Evropské unie jsme rozumnou politikou prosadili mírnější podobu emisní normy Euro 7, což na několik let usnadní život našemu automobilovému průmyslu. Současně se připravujeme na přechod na elektromobilitu a děláme všechno pro to, abychom v Česku vytvořili kompletní řetězec výroby od těžby lithia přes výrobu baterií až po finální produkci vozů.

Dámy a pánové, to bylo jenom několik příkladů toho, co jsme udělali, ještě víc práce je před námi. Moje vláda bude nadále naslouchat českým firmám. Budeme se snažit o to, abychom v rámci možností zlepšovali podmínky, v nichž naše firmy působí. Jsme si vědomi toho, že uspět v současné turbulentní, rychle se měnící světové ekonomice není a nebude snadné. Ale já jsem přesvědčen o tom, že české firmy na to mají. A jsem přesvědčen, že stejný dojem získají i návštěvníci tohoto veletrhu, když si projdou to, co tady český průmysl a české firmy nabízí. Přeji vám úspěch do dalších dnů a uzavření spousty obchodních kontraktů.