zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Jozef Síkela: Osobní kontakt je nenahraditelný!

10. října 2023  /  10:10

Českou národní expozici v pavilonu P otevřel projev ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, který ocenil významnou roli MSV v podpoře českých firem. Návštěva letošní České národní expozice pole něj může být pro mnohé podnikatele začátkem jejich exportního příběhu.

Ministr Síkela v úvodu zdůraznil význam brněnského veletrhu, který se vrací do předcovidového rozsahu. „Výstavnictví si za uplynulé roky prošlo hororovým obdobím. Mám velkou radost, že se situace zlepšuje, což vidíme na vývoji posledních dvou ročníků MSV. Firmy i odborná veřejnost mají stále větší zájem, protože ví moc dobře, že osobní kontakt nic nenahradí. To mohu potvrdit ze své vlastní dlouhodobé zkušenosti z byznysu. Moc mě těší, že strojírenský veletrh může i nadále rozvíjet jednu z nejvýznamnějších akcí v tomto oboru nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku.

Česká národní expozice na letošním MSV má podle Jozefa Síkely odstartovat příběh, který tvoří dva důležité a vzájemně propojené dokumenty, tj. nová česká exportní strategie a připravovaná hospodářská strategie. Obě strategie mají společný cíl – vytvořit moderní, úspěšnou a odolnou Českou republiku. „K tomu je podle mě důležité rozvíjet nabídku služeb státu, zlepšovat podmínky pro zajištění a rozvoj lidských zdrojů, zintenzivnit spolupráci se zahraničím a zajistit ekonomickou bezpečnost. Důležitá je přitom podpora českých inovativních firem, které vyvíjí, vyrábí a prodávají produkty s vysokou přidanou hodnotou, které obstojí v mezinárodním měřítku,“ prohlásil ministr.  Služby státu v expozici prezentuje 12 subjektů, které firmám nabídnou mj. pomoc s jedním z nepoptávanějších témat – získáváním kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. K dispozici jsou také konzultace se specialisty na energetické úspory průmyslových podniků. Novinkou v expozici je prezentace inovativních českých společností, které ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo svými programy a chce jim pomoci navázat kontakty se zahraničními partnery.

Jozef Síkela pozval zástupce firem také na čtvrteční Meeting Point agentury CzechTrade, který nabízí konzultace s řediteli 25 zahraničních kanceláří o aktuálních exportních příležitostech ve světě. „Nejen z hlediska ekonomické bezpečnosti nezapomínáme ani na stále trvající ruskou agresi na Ukrajině. Situaci sledujeme a v rámci obnovy Ukrajiny otevíráme českým firmám dveře k novým příležitostem na ukrajinském trhu. Společně s Veletrhy Brno se nám podařilo zorganizovat setkání s ukrajinskými partnery, zástupci regionů a měst. Expozice Contact Ukraine v pavilonu A je velkou příležitostí pro české firmy zapojit se do společných projektů na obnovu Ukrajiny,“ informoval ministr a na závěr zdůraznil, že strojírenský veletrh je klíčovým místem pro inovace, kde se již poněkolikáté koná projekt Digitální továrna jako inspirace k zavádění nových technologií. „Zastávka na České národní expozici může být začátkem i vašeho exportního příběhu,“ ujistil ministr přítomné podnikatele a poděkoval ostatním členům vlády, kteří pomáhají českým firmám v rozvoji jejich podnikání i exportu. „Jde o klíčovou investici, která se nám nepochybně vyplatí. O investici do budoucnosti České republiky,“ uzavřel Jozef Síkela.