zavřít
Současně se koná

Současně se koná

JAN SVOBODA křtil na MSV příručku pro úspěšné vstřikování plastů

4. října 2022  /  16:41

Český překlad publikace amerického autora Johna P. Beaumonta je dalším inovátorským počinem firmy JAN SVOBODA s.r.o., která tak svým klientům poskytuje přístup k unikátním know-how.

Je to kniha, která hodně ovlivnila naši firmu. Když jsem ji četl poprvé v originále, tak jsem k ní měl spousty poznámek. Díky nim tak vznikla dokonce třetí verze této publikace. Předklad jsme chtěli poskytnout především českým a slovenským firmám, aby měly větší zisky, abychom tady nedělali levnou manufakturu, ale dodávala na trh především kvalitu,“ řekl na křtu Jan Svoboda ml.

Publikace na jednom místě shrnuje ucelené poznatky, a to jak empirické, tak i exaktní, z konstrukce rozvodných systémů vstřikovacích forem. Autor v celé knize pracuje se srozumitelnými vysvětleními, bez rozsáhlého teoretického výkladu. Text je doplněn základními výpočty s celou řadou příkladů s dosazenými konkrétními hodnotami, s pomocí kterých si čtenář může odvodit a zkontrolovat i případné své výpočty. Sdělení na sebe vhodně navazují a čtenář tak může sledovat logiku výkladu. Vše je doplněno řadou konkrétních případů.