Motorkářskou sezonu požehnali faráři

29. února 2024  /  17:40

„Motorky jsou meditační stroje. Potěšil bych Policii České republiky, že i my faráři, sledujeme rychlost. Do 140 km/h to mají na starosti andělé strážní a nad 140 svatý Josef, patron dobré smrti. Takže my teď motosezonu požehnáme, aby měl svatý Josef co nejméně práce,“ vtipně pozdravil na zahájení veletrhu přítomné farář Romuald Štěpán Rob, který na veletrh dorazil z Karlových Varů.

S kolegou farářem Pavlem Lazárkem z Bílovic pak oba představitelé římskokatolické církve požehnali nadcházející motorkářskou sezonu:

 „Všemohoucí Bože, stvořiteli nebe i země. Od tebe má člověk schopnost dělat věci krásné a velké. Dej těm, kdo budou užívat těchto všech dopravních prostředků, ať jezdí bezpečně a opatrně, ať jsou ohleduplní vůči druhým na jejich cestách za prací i za odpočinkem, ať je provází Kristus, neboť on s tebou žije a kraluje navěky věků, amen. Dobrý Bože, který jsi autorem a milovníkem všeho krásného, požehnej tuto motosezonu 2024 skrze Krista našeho Pána, Amen.