zavřít
Současně se koná

Současně se koná

VS-E-13: Lucie Ulehlová / Smyslová pomůcka pro děti se speciálními potřebami

19. února 2024  /  14:57

Absolventka bakalářského studijního programu v ateliéru Průmyslový design na FMK UTB ve Zlíně.

Vedoucí práce: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Design skladné pomůcky určené primárně pro děti se speciálními potřebami propojuje několik prvků zaměřených na stimulaci smyslového vnímání, které je nepostradatelnou součástí zdravého vývoje. Kombinuje stimulaci smyslového vnímání s inovativním použitím vodivé barvy. Tím nejen podporuje zdravý vývoj dětí, ale také motivuje a rozvíjí jejich myšlení a pozornost. Integrace těchto prvků poskytuje dětem se speciálními potřebami příležitost pro celkový rozvoj a zároveň umožňuje snadné a pohodlné používání. Produkt vznikl v rámci bakalářské diplomové práce.

Materiál: dřevo
Rozměry: 10 × 20 × 15 cm