zavřít
Současně se koná

Současně se koná

VS-E-12: Valeriya Truskavetska / OMO – Monitorovací zařízení pro děti

19. února 2024  /  14:58

Studentka čtvrtého ročníku magisterského studijního programu v ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně.

Vedoucí práce: MgA. Jakub Hrdina, Ph.D.

OMO je monitorovací zařízení pro děti zaměřené na sledování životních funkcí dítěte a jeho každodenní aktivitu. Využívá AI technologie pro sledování a analyzování několika parametrů a prostřednictvím mobilní aplikace poskytuje přehled o jejich sledování. OMO je dobrým designem, protože kombinuje inovativní technologie a uživatelský prospěch. Využívá pokročilou AI pro monitorování životních funkcí dítěte a jeho aktivity a zároveň poskytuje uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci, která rodičům nabízí snadný a přehledný přístup k důležitým informacím o jejich potomkovi. Projekt vznikl v rámci magisterské diplomové práce.

Materiál: plast, látka
Rozměry: 20 × 20 × 20 cm