Přihláška k účasti

Přízemí pavilonu B na květnové Minerály Brno 2024 je vyprodané.

V tuto chvíli už není možné umístit další vystavovatele, proto jsme dočasně pozastavili registraci. Sledujte, prosím, naše webové stránky – pokud se plocha uvolní, budeme vás informovat.

Cenové podmínky pro vystavovatele

Varianta účasti
do 31. 3. 2024
od 1. 4. 2024

Stánek 2 x 2 m – varianta A
(včetně el. přívodu do 2 kW)

9 900 Kč   13 000 Kč

Stánek 3 x 2 m – varianta B
(včetně el. přívodu do 2 kW) 

13 700 Kč17 600 Kč
Pult Octanorm – varianta A
(100 x 100 cm s osvětlením, včetně el. přívodu do 2 kW)
2 900 Kč   3 550 Kč
Pult Octanorm – varianta B
(100 x 100 cm bez světel a bez el. přívodu)
1 690 Kč   2 100 Kč
Výstavní plocha 1 m2
(bez stolu)
990 Kč   1 210 Kč
Prodejní stůl – 120 x 60 cm
(bez el. přívodu)  
1 320 Kč1 650 Kč
Prodejní stůl – 80 x 80 cm
(bez el. přívodu)  
1 210 Kč1 540 Kč
Židle
(doobjednávka)  
220 Kč280 Kč
Přívod el. energie do 2 kW850 Kč1 150 Kč
Volný vjezd do areálu200 Kč250 Kč

Oborové členění

Důležité upozornění:

Již po několik ročníků je na výstavě Minerály Brno zavedeno oborové členění a kategorie nepovolených a zakázaných exponátů. V této souvislosti došlo k omezení exponátů, které je možné na výstavě prezentovat a prodávat. Prosím zkontrolujte exponáty, které se chystáte na výstavě prezentovat - zda odpovídají oborovému člěnění a nespadají již např. mezi nepovolené či zakázané exponáty. Pokud jste na pochybách, zda váš sortiment odpovídá oborovému členění, kontaktujte prosím pořadatele.

Výstavní plochu je třeba mít viditelně označenou jménem či názvem společnosti. Také vystavované exponáty je třeba označit názvem a lokalitou, rovněž je potřeba viditelně označit barvené nebo uměle vyráběné či pěstované kameny.

 • Oborové členění Minerálů Brno
  PDF84.69 KB
  MINERÁLY
  • přírodní minerály
  • laboratorně vyrobené krystaly, pokud budou takto výslovně označeny včetně upozornění na jejich vysokou rozpustnost ve vodě
  • dodatečně dobarvené nerosty, rekonstruované kameny (dobarvené chalcedony, acháty apod.)
  DRAHÉ KAMENY
  • surové drahé kameny (surovina k broušení)
  • opracované drahé kameny (tromlované)
  • broušené drahé kameny v rovinných brusech, fazetových i jiných tvarů (koule, pyramidy, vajíčka, zvířátka)
  • syntetické broušené drahé kameny a jinak dodatečně upravené drahé kameny u nichž gemologická praxe takové možnosti akceptuje (např. kameny radioaktivně ozářené, tepelně upravené, naolejované kameny, dublety, triplety apod.)
  ŠPERKY
  • šperky a bižuterie z nerostů a drahých kamenů
  • šperky z dodatečně dobarvených nerostů nebo rekonstruovaných kamenů (dobarvené chalcedony, acháty apod.)
  • šperky ze syntetických kamenů
  • kovová bižuterie, kovová bižuterie s korálky
  • skleněná bižuterie
  PŘÍRODNINY
  • mušle, lastury
  • schránky mořských a sladkovodních živočichů
  • ostatní mořští živočichové
  • zuby současných žraloků
  • recentní hmyz
  • perleť, korál
  FOSILIE
  • zkameněliny obratlovců
  • zkameněliny bezobratlých živočichů
  • hmyz v jantaru
  • zkamenělé rostliny, zkamenělá dřeva
  • zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky jiných než recentních organismů
  • stopy po činnosti jiných než recentních organismů (bioglyfy) nebo otisky končetin
  • zkameněliny jiných než recentních organismů, které prošly procesem fosilizace
  • tvrdé části organismů: zuby, kosti, skořápky vajec, krunýře apod.
  • pozůstatky pravěkých živočichů - trilobitů, dinosaurů nebo mamutů
  LÉČIVÉ KAMENY
  • léčivé kameny
  • orgonity
  • čakrové kameny a šperky
  • čakrové předměty obsahující drahé kameny a minerály
  BYTOVÉ DOPLŇKY A DEKORAČNÍ PŘEDMĚTY Z MINERÁLŮ A DRAHÝCH KAMENŮ
  • výrobky z minerálů a drahých kamenů (těžítka, hodiny, psací soupravy, figurky, mísy, vázy apod.), solné lampy, lampy z drahých kamenů, obrazy a mozaiky z drahých kamenů
  • drátované výrobky s drahými kameny nebo korálky
  MINERALOGICKÉ A GEOLOGICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
  • šperkové kovodíly, komponenty pro výrobu šperků
  • geologická kladívka, kompasy, gemologické přístroje, mikroskopy, brusivo, pilky na kámen
  • odborná literatura
  • obalový a předváděcí materiál pro sběratele a výrobce šperků
  • hornické památky (kahany, pohlednice, mapy, sošky s hornickými motivy apod.)

Zakázané exponáty

 • Nepovolené a zakázané exponáty
  PDF78.02 KB
  NEPOVOLENÉ EXPONÁTY
  • výrobky ze dřeva, vlny, plastu, kůže a jiných materiálů, vymykající se zařazení mezi nerosty a šperky,
  • samorosty, myslivecké trofeje    
  • skleněné výrobky a skleněné bytové doplňky bez obsahu drahých nebo syntetických kamenů                         
  • hračky, textil a oděvy, etnické předměty, tiskoviny, mince, keramika, porcelán, kosmetika, nemající  vztah k zaměření výstavy MINERÁLY BRNO
  • esoterické, čakrové a feng shui předměty nemineralogického charakteru (bez obsahu minerálů a drahých kamenů)
  • obrazy a léčivé obrazy bez obsahu drahých kamenů a minerálů

  Pokud bude vystavovatel vystavovat zboží obsažené v kategorii Nepovolené exponáty, bude vyzván k odstranění určeného zboží z výstavní plochy. Opakované porušení tohoto pravidla bude mít za následek odebrání přidělené výstavní plochy organizátorem výstavy a to bez finanční náhrady.

  Pokud nebude veškeré prezentované zboží vystavovatele při zahájení výstavy odpovídat oborovému členění, má organizátor výstavy právo vyloučit vystavovatele bez finanční náhrady.

  ZAKÁZÁNÉ EXPONÁTY
  • falšované, lepené, plastové a jinak upravené kameny, montované kameny, umělohmotné kompozice a jiné falzifikáty
  • kameny a předměty obsahující jedy a ostatní látky obecně škodlivé jak pro zdraví člověka, tak pro životní prostředí
  • želvovina, slonovina a další předměty podléhající ochraně ohrožených živočichů
  • prehistorické kamenné nástroje

  Bude-li vystavovatel vystavovat zboží obsažené v kategorii Zakázané exponáty, bude ihned vyloučen z výstavního prostoru a to bez finanční náhrady.

  Ve zvlášť závažných případech může dojít k trvalému vyřazení vystavovatele ze všech výstav a veletrhů pořádaných Veletrhy Brno, a.s.

Organizační pokyny pro vystavovatele

Reklama

Nabízíme Vám:

 • komplexní zajištění reklamních služeb na klíč
 • pronájem reklamních nosičů a ploch
 • reklamní a další promoterské aktivity

Ivan Zahradníček

Veletržní reklama

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Více informací v sekci Veletržní reklama

Navštívit

Ubytování

Nabízíme Vám:

 • zajištění vhodného ubytování dle Vašich požadavků
 • garantované rezervace ubytování
 • přehled o možnostech ubytování v Brně i mimo Brno
 • speciální ceny za ubytování ve vybraných hotelech a termínech
 • možnost platby na fakturu, kreditní kartou či v hotovosti
 • ceny ubytování včetně DPH a snídaně
Speciální nabídka ubytování
Zobrazit nabídku

Více informací v sekci Ubytování

Navštívit