zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Přihláška k účasti GO

Řádný termín podání přihlášky a cenové zvýhodnění do 15. 9. 2023.

On-line přihláška k účasti

Registrujte se on-line

On-line přihláška

PDF přihláška k účasti

V případě vašeho zájmu o vystavování na veletrhu vám nabízíme ke stažení formuláře přihlášky k účasti na veletrhu ve formátu PDF.

Závazná přihláška k účasti

Přihláška k účasti REGIONTOUR

Řádný termín podání přihlášky a cenové zvýhodnění do 15. 9. 2023.

On-line přihláška k účasti

Registrujte se on-line

On-line přihláška

Přihláška k účasti

V případě vašeho zájmu o vystavování na veletrhu vám nabízíme ke stažení formuláře přihlášky k účasti na veletrhu ve formátu PDF.

Závazná přihláška k účasti

Cenové podmínky pro vystavovatele

Nájemné výstavní plochy
do 15. 9. 2023
po 15. 9. 2023

Krytá plocha – stánky

do 50 m22 630 Kč/m22 920 Kč/m2
51–150 m22 260 Kč/m22 480 Kč/m2
151 m2 a více1 840 Kč/m22 040 Kč/m2

Volná plocha

1 340 Kč/m21 490 Kč/m2
Příplatky za tvar expozice

rohový stánek

+ 10 % ze základní ceny

hlavový stánek

+ 15 % ze základní ceny
ostrovní stánek+ 20 % ze základní ceny
Registrační poplatek
 

Vystavovatel / agentura    

5 000 Kč

Za každého spoluvystavovatele

2 500 Kč
Speciální nabídka balíčků - na veletrh jedním podpisem

Výstavní plocha, registrační poplatek, technický poplatek, výstavba expozice, vybavení dle soupisu a elektrické přívody – vše za jednu cenu!

Typ expozice
do 15. 9. 2023
po 15. 9. 2023

TYP Ex1, 5 x 3 m    

69 970,- Kč    75 730,- Kč

TYP Ex2, 6 x 3 m    

84 810,- Kč    91 900,- Kč
TYP E1, 4 x 3 m    56 800,- Kč    61 560,- Kč
TYP B1, 3 x 2 m    31 420,- Kč    33 870,- Kč
TYP B2, 3 x 3 m    41 380,- Kč    44 770,- Kč
TYP B3, 4 x 3 m    51 320,- Kč    55 660,- Kč
TYP B4, 4 x 4 m    64 490,- Kč70 110,- Kč
TYP B5, 5 x 4 m    77 650,- Kč84 520,- Kč
Speciální nabídka balíčků
STÁHNOUT

Výstavba expozic

Oborové členění

 • GO - Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
  • Národní centrály cestovního ruchu
  • Touroperátoři – cestovní kanceláře
  • Cestovní agentury
  • Turistické destinace
  • Ubytovací a stravovací služby
  • Dopravní služby
  • Finanční a pojišťovací služby
  • Kongresová a incentivní turistika
  • Golf
  • Servis pro služební cesty
  • Turistika a aktivní trávení volného času, zájmový a speciální cestovní ruch
  • Profesní vzdělávání
  • Média a odborná literatura
  • Propagace v cestovním ruchu
  • Informační technologie v cestovním ruchu
  • Ostatní služby v cestovním ruchu
  • REG FOOD FEST
  • Lodě a příslušenství
  REGIONTOUR - Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech
  • Kraje a regiony České republiky, regionální instituce
  • Regiony zahraniční
  • Atraktivní přírodní oblasti a lokality
  • Kulturně-historické památky
  • Lázně
  • Oblasti vhodné pro turistiku a sport
  • Kultura, zábava
  • Propagace regionů
  • Ostatní

Organizační pokyny pro vystavovatele

Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:
 • Formulář žádosti o schválení expozice
 • Projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • Název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • Statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • Požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo…) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozicese předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: +420 602 755 521.

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1–6).

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:
 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Služby pro vystavovatele

Mám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně přes iKancelář.

IKANCELÁŘ.BVV.CZ

Nemám
přihlašovací údaje

Vše vyřídíte pohodlně on-line.

IESO.BVV.CZ

Reklama

Nabízíme Vám:

 • komplexní zajištění reklamních služeb na klíč
 • pronájem reklamních nosičů a ploch
 • reklamní a další promoterské aktivity
Speciální nabídka reklamy
Zobrazit nabídku

Ivan Zahradníček

Veletržní reklama

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Více informací v sekci Veletržní reklama

Navštívit

Ubytování

Nabízíme Vám:

 • zajištění vhodného ubytování dle Vašich požadavků
 • garantované rezervace ubytování
 • přehled o možnostech ubytování v Brně i mimo Brno
 • speciální ceny za ubytování ve vybraných hotelech a termínech
 • možnost platby na fakturu, kreditní kartou či v hotovosti
 • ceny ubytování včetně DPH a snídaně
Speciální nabídka ubytování
Zobrazit nabídku

Více informací v sekci Ubytování

Navštívit

Zápis do katalogu

i-Katalog nabízí ideální rozsah informací o vaší firmě

V katalogu je uvedena každá firma, která je vystavovatelem nebo spoluvystavovatelem, na některém z veletrhů pořádaných společností Veletrhy Brno, a.s.

Ivana Kumrová

Manažerka katalogu

+420 541 152 834
ikumrova@bvv.cz