QUILT SHOW Fair Team

Ing. Jana Štěrbová

Art Director

+420 724 161 846
jana-sterbova@seznam.cz

Denisa Kachlířová

Project manager

+420 725 195 098
dkachlirova@bvv.cz

Jarmila Navrátilová

Project manager

+420 541 152 282
jnavratilova@bvv.cz

Eva Pešková

Project manager

+420 725 896 509
epeskova@bvv.cz

Markéta Lipovská

PR and marketing manager

+420 725 195 140
mlipovska@bvv.cz

Ivana Kumrová

Manager for the i-Catalogue

+420 541 152 834
ikumrova@bvv.cz

Petra Rudinská

Tickets and booking in advance

+420 541 152 642
+420 725 595 462
prudinska@bvv.cz

Ivan Zahradníček

On-site Advertising Services

+420 541 152 216
izahradnicek@bvv.cz

Sales Representatives

View our sales representatives abroad.