2025

EmbaxPrint

Mezinárodní veletrh obalů a tisku

Profil akce

Odborný mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint je místem pro představení nových technologií, strojů, zařízení, materiálů a služeb z oborů obalového a tiskařského průmyslu. EmbaxPrint je největším odborným veletrhem ve střední Evropě, je ideálním prostředkem k akceleraci trhu a prostorem pro srovnání s konkurencí. EmbaxPrint je veletrh s dlouholetou tradicí v ČR i SR, nabízí setkání expertů a představitelů významných českých i zahraničních obalových a tiskových společností a oslovuje odborné návštěvníky z branží automobilového, strojírenského, elektrotechnického průmyslu, stavebních oborů, farmaceutického, potravinářského a kosmetického průmyslu.

Podtitul:

Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky

Termín konání:

7.–11. 4. 2023

Místo konání:

Výstaviště Brno

Pořadatel:

Veletrhy Brno

Katalog vystavovatelů:

Bude k dispozici 3 týdny před veletrhem

 

Obory

  1. Traktory
  2. Malá zemědělská mechanizace
  3. Stroje na obdělávání a zpracování půdy
  4. Secí stroje
  5. Sázecí stroje
  6. Stroje na hnojení
  7. Stroje a zařízení na ochranu rostlin
  8. Závlahové systémy
  9. Stroje pro sklizeň pícnin
  10. Stroje a zařízení pro sklizeň obilnin, olejnin a luskovin
  11. Stroje pro sklizeň okopanin
  12. Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň speciálních plodin
  13. Stroje a zařízení pro ovocnářství a zelinářství
  14. Stroje a zařízení pro pěstování a sklizeň vinné révy
  15. Stroje dopravní a manipulační
  16. Stroje a zařízení pro posklizňovou úpravu, zpracování, konzervaci a skladování úrody
  17. Komunální technika
  18. Stroje a zařízení na zpracování odpadů (neenergetické) v zemědělství
  19. Prvky a agregáty zemědělských strojů a traktorů
  20. Měřicí, diagnostická, laboratorní a automatizační technika
  21. Osivo, sadba a agrochemie
  22. Provozní prostředky a materiály
  23. Služby a vzdělávání pro zemědělství
  24. Šlechtitelská mechanizace
  25. Včelařství
  26. Různé

  Předchozí ročníky

  2023
  Závěrečná zpráva

  Partneři