Témata a podmínky soutěžních kategorií pro BPM 2024

22. června 2023  /  14:12

Přihlašte se do soutěže v rámci 16. Mezinárodní textilní výstavy Brno Patchwork Meeting se svými textilními pracemi = quilty (třívrstevné textilie spojené prošíváním).

Soutěž kreativní: téma BEZ ODPADU

Art quiltová výzva se zaměřením na použití alternativních materiálů v textilní práci, tj. takových, které by se běžně za materiál pro běžný quilt nepovažovaly – např.: nové využití pro síťky, obaly, laminovaný papír, kousky kovu, fólie, kůry a drobné přírodniny, plast, různé druhy textilních zbytků, netkané materiály.
Velikost: 75-95 cm na šířku a 100-120 cm na výšku (bez další tolerance!). Přidejte prosím 8 cm tunel na zadní straně pro zavěšení, autorský štítek se jménem, příjmením, názvem quiltu a rokem výroby.


Jana Štěrbová - Implantáty (byl v soutěži EPM)

Soutěž klasická: téma SCRAP

Široké spektrum nejrůznějších látek použitých v některém z tradičních schémat ve smyslu klasického patchworku v jeho původní podobě. Hlavním smyslem je recyklace zbytků, nikoliv projekt pouze z nových látek. Třívrstvý quilt - rozměr 140–200 (šířka) x 140–200 cm (šířka) – 10 % tolerance, quilt bude z rubové strany opatřen tunelem na pověšení v šíři min. 8 cm a vizitkou s názvem quiltu, jménem autora (autorů), rokem vzniku. Soutěží se o věcné ceny, hodnocení provede odborná mezinárodní porota (zahraniční galeristé, lektoři a certifikovaní porotci).


Jana Štěrbová - výřez Scrap podle K. Fassetta

Soutěž návštěvnická: obecná kategorie ČESKÝ A ZAHRANIČNÍ QUILT

je otevřená pro jakékoliv práce, které splňují definici quiltu a nepřesahují maximální celkovou velikost 220 x 220 cm. Soutěž je dotovaná věcnými cenami a je hodnocena hlasováním návštěvníků výstavy.

Všechny exponáty musí odpovídat zásadám autorského zákona.
AUTOR = jednotlivec či skupina autorů, případně klubová práce.
Každý quilt MUSÍ mít vlastní přihlášku
a musí být uzpůsoben pro vystavení na panelu (tj. na zadní straně musí být našitý min. 8 cm široký tunel na zavěšení). Při nedodržení podmínek si organizátor vyhrazuje právo exponát odmítnout, nevystavit či přeřadit do jiné kategorie.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK do 15. 3. 2024

ODEVZDÁNÍ hotového quiltu nejpozději do 5. 4. 2024