SOTEX GINETEX CZ: doporučení Clevercare pomáhají spotřebitelům ušetřit jak vlastní prostředky, tak i přírodu.

27. března 2024  /  10:58

SOTEX GINETEX CZ je nevládní nezisková organizace, která sdružuje zhruba 1000 českých firem, které používají na svých výrobcích symboly ošetřování.

Právě symboly ošetřování, které vznikly již před více než šedesáti lety jsou chráněny mezinárodní ochrannou známkou a jsou centrem aktivit SOTEXu – propaguje jejich správné používání jak u výrobních firem, tak i jejich významy u spotřebitelů.

GINETEX, potažmo SOTEX GINETEX CZ, nepracuje jen se symboly, ale věnuje se také environmentálně citlivým tématům, takže v minulosti vyvinul systém Clevercare, který je určen zejména spotřebitelům. Shrnuje zde základní zásady péče o textil z hlediska zatížení životního prostředí a doporučuje spotřebitelům šetrné, ale efektivní postupy péče o textil. Doporučení spotřebitelé mohou najít na www.clevercare.info.

Mimo tyto aktivity je také SOTEX GINETEX CZ správcem jediné značky kvality pro textilní výrobky – QZ – Zaručená kvalita, která je zahrnuta do vládního programu Česká kvalita. Tato značka je propůjčována výrobkům a službám, které prokáží svoji kvalitu dodržením doporučovaných parametrů a to tak, že je výrobek podroben zkouškám v nezávislé zkušební laboratoři. A když uspěje, tak získá značku propůjčenou na 3 roky. Seznam držitelů je k dispozici ZDE.