Charitativní sbírka quiltů pro klienty Hospice sv. Alžběty

12. září 2023  /  11:15

Součástí PPM QUILT SHOW BRNO 2024 bude charitativní sbírka pro klienty Hospicu sv. Alžběty.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. s více než dvacetiletou tradicí je nestátní neziskovou organizací, která sídlí v areálu kláštera sester alžbětinek v Brně na ulici Kamenná 36.

Vznikl za účelem poskytování paliativní hospicové péče nemocným s nevyléčitelným onemocněním v závěrečném stadiu nemoci a odborné podpory jejich blízkým. Byl otevřen na svátek sv. Alžběty 17. listopadu 1998 jako součást Masarykova onkologického ústavu. V září 2001 byl svým zřizovatelem zrušen a následně z iniciativy bývalých zaměstnanců hospice vzniklo občanské sdružení Gabriela s cílem hospic znovu obnovit. To se podařilo a od 1. dubna 2004 byla hospicová péče znovu provozována v areálu kláštera sester alžbětinek. Následně se transformoval na obecně prospěšnou společnost.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. v Brně poskytuje potřebným komplexní hospicovou péči. Provozuje lůžkový hospic, kontinuální mobilní hospicovou péči (tedy 24 hod. po 7 dnů v týdnu v domácím prostředí nemocných), ambulanci paliativní medicíny, prostřednictvím půjčovny pomůcek zajistí i potřebné vybavení pro pečující v domácím prostředí nezbytnými pomůckami včetně polohovacího lůžka. Dále poskytuje odlehčovací službu, a to jak terénní (často v součinnosti s domácí hospicovou péčí), tak i pobytovou, a odborné sociální poradenství. Pro kvalitní zajišťování předmětných služeb má k dispozici multidisciplinární tým zahrnující lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatele, pečovatele, sociální pracovníky, duchovní, psychologa, rozsáhlý tým vyškolených dobrovolníků. Daná komplexnost a koordinovaná součinnost všech pracovišť hospice je pro klienty výhodou („pod jednou střechou“ jsou schopni řešit potřebné služby, které se často mohou měnit v čase dle vývoje celkového stavu klienta) a zároveň i efektivní po stránce provozní, personální i ekonomické.

Hospic je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) a Fóra mobilních hospiců. Disponuje také akreditací Ministerstva zdravotnictví v rámci programu Ošetřovatelská péče v interních oborech.

Pokud byste chtěli klientům a jejich blízkým zpříjemnit pobyt v hospici, můžete na PPM QUILT SHOW BRNO přinést své quiltované deky či polštářky.

V případě, že chcete Hospic sv. Alžběty podpořit, máte možnost vybrat si ze 12 způsobů, jak: www.hospicbrno.cz/proc-podporit-hospic-sv-alzbety .

Své dary můžete nosit po celou dobu konání PPM QUILT SHOW BRNO a odevzdat na pokladně při vstupu do foyer haly E.

Všem dárcům srdečně děkujeme!