zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Veletrh BIOMASA – šetrné získávání energie jako obchodní příležitost

16. srpna 2023  /  14:16

Od 7. do 11. dubna 2024 v Brně proběhnou největší středoevropské veletrhy zemědělství a lesnictví. Jejich součástí bude i veletrh BIOMASA, který představí technologie pro energetické využití lesní a zemědělské biomasy.

Spojení logicky navazujících oborů

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou unikátní tím, že propojují problematiku péče o půdu a péče o lesy s využíváním biomasy. Návštěvníci výstaviště díky tomu získávají ucelený obraz. Na jednom místě se jim představuje nabídka nejmodernější techniky a vyspělých technologií pro rostlinnou výrobu, ochranu lesa hospodařením i získávání energie z biomasy. V takto silné sestavě v čele s největší středoevropskou přehlídkou zemědělské techniky TECHAGRO se uskutečnily naposled v roce 2018, kdy přivítaly 112 tisíc návštěvníků z celého světa.

Ke klíčovým tématům nadcházejícího ročníku, který proběhne v dubnu 2024, patřímj.vývoj techniky a technologií v lesním hospodářství a obnovitelné zdroje energie v lesnictví i zemědělství. Všechny prezentované obory pak spojuje téma digitalizace a udržitelného hospodaření. Sem patří i důslednější a efektivnější využívání lokálních a obnovitelných zdrojů energie, které nabývá na významu jak v souvislosti s globální změnou klimatu, tak z důvodu energetické krize.

K udržitelnému zemědělství a lesnictví patří i využívání biomasy

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA se vyprofiloval jako zásadní prezentační platforma technologií pro energetické využití lesní a zemědělské biomasy. Úzce navazuje na mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA, který patří mezi stěžejní evropské oborové přehlídky. Využívání biomasy je součást cílené péče o přírodu a logickou nástavbu každodenních činností zemědělců a lesníků, kterým otevírá nové příležitosti pro rozšíření jejich hospodaření. Veletrh BIOMASA zároveň pomáhá popularizovat a prosazovat udržitelné technologie pro výrobu energie založené na využití dřevní hmoty a zemědělských produktů.

Základním pilířem veletrhu BIOMASA je využívání energie dřevní hmoty. Mezi další témata patří bioplynové transformace v zemědělství, biogenní motorová paliva a koloběh hmoty, živin a energie. Návštěvníci získávají přehled o nejlepších možnostech zpracování a využití palivového dřeva, štěpky nebo pelet, o kompostování a vybavení bioplynových stanic. Doprovodný program se věnuje využívání energie dřevní hmoty a kompostování, součástí jsou také ukázky zpracování lesní biomasy. Spolupořadateli veletrhu BIOMASA jsou DŘEVO–PRODUKT SV, spol. s r.o., Ministerstvo zemědělství ČR, Mendelova univerzita v Brně a Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Ohlédnutí za posledními ročníky

Zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA se v Brně naposledy konaly v roce 2018. Zúčastnilo se jich 750 vystavovatelů z 37 zemí, kteří prezentovali nabídku 1174 značek. Zahraničních vystavovatelů bylo 23 %. Výstavní plocha činila 88 000 m2, což znamenalo vyprodané celé brněnské výstaviště, tj. kryté haly i volné venkovní plochy. Na veletrhu BIOMASA 2018 se prezentovalo 48 vystavovatelů ze 6 zemí na výstavní ploše 3 347 m2.

V roce 2018 si veletrhy prohlédlo 112 646 návštěvníků z 39 zemí, nejvíce zahraničních přijelo ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Polska, Slovinska a Německa. Průzkum potvrdil jejich vysokou kompetentnost: 51 % návštěvníků tvořili majitelé firem, manažeři a nákupčí, 38 % návštěvníků přijelo nakoupit nebo objednat produkt, případně navázat obchodní vztahy.

V roce 2022 se na veletrhy SILVA REGINA a BIOMASA konaly bez zemědělského veletrhu TECHAGRO a prohlédlo si je 25 635 návštěvníků z 13 zemí.

Možnost přihlásit se k účasti za zvýhodněných cenových podmínek mají vystavovatelé až do 30. 9. 2023.