zavřít
Současně se koná

Současně se koná

TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA 2024: Úspěšný návrat po šesti letech

11. dubna 2024  /  16:46

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy byly znovu kompletní a přivítaly 64 678 tisíc návštěvníků. Veletrh TECHAGRO ukázal, jak velký posun směrem k moderním technologiím zemědělství za šest let udělalo.

Zatímco veletrhy SILVA REGINA a BIOMASA v Brně proběhly v roce 2022, mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO se naposledy konal ještě před koronavirovou pandemií v roce 2018. Letos obnovený trojlístek obsadil čtyři pavilony brněnského výstaviště a všechny přilehlé volné plochy. Celkem se představilo 430 vystavovatelů, mezi nimi čtvrtina zahraničních. Mezinárodní rozměr potvrdily i oficiální účasti Maďarska, Rakouska a Ukrajiny. Za pět dní si veletrhy prohlédlo bezmála 65 tisíc návštěvníků, v neděli hlavně z řad široké veřejnosti, zatímco v pracovní dny převažovali odborníci ze zemědělského a lesnického sektoru.

Šest let pauzy naštěstí neznamenalo konec veletrhu TECHAGRO a já moc děkuji všem vystavovatelům, kteří mu spolu s námi věří. Veletrhy Brno společně se svými partnery udělají všechno pro to, aby se trojlístek zemědělských a lesnických veletrhů vrátil na úroveň ročníku 2018 a TECHAGRO byl opět nejvýznamnější zemědělský veletrh ve střední Evropě,“ slíbil na zahájení letošního ročníku generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.

TECHAGRO ukázalo budoucnost zemědělství

Na veletrhu byla zastoupena nejen veškerá zemědělská technika, ale i komunální technika, a to převážně v nejmodernějším provedení a s vyspělými technologiemi. Expozice byly umístěny v pavilonech P, F a G1 i na velké části venkovních ploch. Velmi úspěšnou premiéru měl projekt Chytrá farma, který zviditelnil exponáty a řešení pro precizní zemědělství. Jeho centrem byla Chytrá stage s doprovodným programem zaštítěným zemědělskými univerzitami a Spolkem pro inovativní a udržitelné zemědělství. Aktivně se zapojili také farmáři z praxe a po celý veletrh se zde střídaly prezentace případových studií, nových řešení a zajímavých poznatků.

Součástí veletrhu TECHAGRO byla i včelařská výstava a prodejní přehlídka regionálních potravin, nechyběly ani ukázky chovu hospodářských zvířat. Vrcholnou akcí odborného doprovodného programu byl 33. sněm Agrární komory ČR, který zhodnotil složitou situaci v zemědělském sektoru a české vládě adresoval naléhavé požadavky k jejímu řešení. Aktuálním problémům se věnovala také konference Klimatická změna a zemědělství, kterou na výstavišti uspořádala Agrární komora ČR.

Dvanáct cen GRAND PRIX pro inovativní technologie

Tradiční soutěž GRAND PRIX o nejlepší exponáty opanovaly výrobky s vysokým podílem automatizace, robotizace a dalšími vyspělými technologiemi. V rámci veletrhu TECHAGRO získali ocenění vystavovatelé P & L, spol. s.  r.  o. (aplikátor Terrier pro likvidaci hrabošů), AGRIO MZS s. r. o. (samojízdný postřikovač Dino III), VNT electronics s. r. o. (chytrý LTE zdroj pro elektrický ohradník fencee energy DUO Cellular EDC150), SYNPRO, s. r. o. (autonomní robot s elektrickým pohonem Slopehelper pro vinice a ovocné sady), DVOŘÁK – svahové sekačky s. r. o. (profesionální autonomní žací stroj Spider Autonomous 2.0), maďarská firma Proofminder Services Kft. (SW řešení Proofminder pro detekci až na úroveň jednotlivých rostlin), rakouská firma Austro Diesel GmbH (traktor Massey Ferguson MF 9S.425) a ULLMANNA s. r. o. (robotická plečka Newman).

V rámci soutěže GRAND PRIX TECHAGRO byly vyhlášeny dvě speciální kategorie zaměřené na nejaktuálnější problematiku současného zemědělství. V kategorii Smart Farming komise ocenila vystavovatele Leading Farmers CZ, a. s. (autonomní polní robot s pásovým podvozkem AgXeed AgBot 5.115T2). V kategorii Soil water retention friendly určené exponátům, které příznivě ovlivňují půdní vlastnosti vedoucí ke zlepšení retenční funkce půdy, byla oceněna firma ESCUBE s. r. o. (přírodní rostlinná výživa ESCUBE s obsahem unikátního hydroabsorpčního mikrogelu).

Ocenění GRAND PRIX SILVA REGINA 2024 získala STROJÍRNA NOVOTNÝ spol. s r. o. (osmikolový probírkový harvestor do jehličnatých i smíšených porostů HARVESTOR NOVOTNÝ H512). Cenu GRAND PRIX BIOMASA 2024 komise udělila firmě LASKI, s. r. o. (LS 160 A – první kompletně elektrický štěpkovač s inteligentním řízením všech komponentů).

Historicky největší SILVA REGINA

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA obsadil historicky největší plochu a zúčastnili se jej všichni významní hráči oboru. Do pavilonu Z se soustředilo vše související s myslivostí včetně zbraní. Lesnickou techniku návštěvníci našli v pavilonu F a na volných plochách v okolí pavilonů Z, P a F. V oblasti lesnické techniky se představila většina značek působicích na českém trhu a na expozicích mohli návštěvníci vidět stroje pro těžbu a prvotní zpracování dřeva, stroje pro manipulaci, přibližování vytěženého dřeva a jeho přepravu. Významný podíl návštěvníků tvořili lesničtí odborníci a studenti odborných škol. Odbornost veletrhu podtrhla také účast institucí a univerzit, například Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, České lesnické společnosti nebo Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.

Doprovodný program oslovil jak lesnické odborníky, tak myslivce a širokou veřejnost. V lesnické části pódiového programu byly zařazeny odborné přednášky věnující se aktuální legislativě související s hospodařením v lese, adaptaci lesů na změnu klimatu nebo podpoře diverzity lesů. Přijeli zajímaví hosté jako popularizátor vědy Václav Cílek, odborník na srnčí zvěř Pavel Scherer, hudebník Jožka Šmukař nebo zpěvák Marián Vojtko. Velkým lákadlem byly i výstavy trofejí – chovatelské přehlídky trofejí OMS z Brna a okolí, z obory Obelisk a unikátní trofej Franze Vogta. V neděli a v pondělí mohli návštěvníci přihlížet soutěži v dřevorubeckém sportu STIHL TIMBERSPORT, v němž na brněnském výstavišti premiérově soutěžily i ženy.

Veletrh BIOMASA s velmi žádanými ekologickými kotli

Nabídku doplnil veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA, který lákal na velmi aktuální téma. Protože od 1. září 2024 bude povoleno používat pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy, návštěvníci měli velký zájem o expozice výrobců a distributorů zařízení pro zpracování dřevní hmoty a kotlů pro spalování biomasy. K dispozici byly i veškeré informace k výměnám kotlů a získání kotlíkové dotace. Nechyběly ani expozice zařízení pro bioplynové stanice a dvoudenní program odborných přednášek.


Řekli o veletrhu

Marek Výborný, ministr zemědělství
Jsem nadšený ze zájmu veřejnosti a jsem velmi rád, že se po šesti letech podařilo znovu vzkřísit TECHAGRO a v synergii s veletrhy SILVA REGINA a BIOMASA ukázat komplexnost celé problematiky, která se vzájemně prolíná a ovlivňuje. Jsou tu opravdu moderní stroje a technologie a jako obrovský bonus vnímám projekt Chytrá farma, což je budoucnost českého zemědělství.

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Dnešní zemědělství to vůbec nemá jednoduché, nejen klimatická změna na ně klade obrovské nároky. Proto mám radost, že se tak rychle vyvíjejí technologie, které s tím umí pomoci, a že jsou veletrhy, které všechny tyto výzvy a jejich řešení propojují.

Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Po šestileté pauze způsobené koronavirem se ukazuje, že jsou to veletrhy, které mají budoucnost a které sem do Brna patří. Z několika stovek vystavovatelů je přibližně čtvrtina zahraničních, je zaplněna přibližně polovina výstavního areálu a pevně věřím, že po skončení budeme moci říci, že zde byla velmi vysoká návštěvnost.

Filip Chvátal, náměstek primátorky města Brna
Jménem statutárního města Brna děkuji za čest hostit veletrh SILVA REGINA. Lesy jsou něčím, co sami ani nedokážeme docenit. Vidíme klimatickou změnu a mám velkou radost, že se tomuto tématu věnujeme tak, abychom se inovacemi snažili toto vše překonat a lesy tu dál byly pro nás i pro budoucí generace.

Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR
Jsem rád, že sem jezdí široká veřejnost, které je potřeba zemědělství představovat a ukazovat jeho pozitivní tvář, ale určitě by bylo dobře, aby tady byli také zemědělci. Budu velmi rád, když se ta složitá situace, kterou teď zažíváme, zlepší. A bude to dobře i pro vystavovatele a jejich klienty zemědělce.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
České zemědělství prochází velmi těžkým a složitým obdobím, nicméně musím poděkovat výstavišti za to, že se TECHAGRO koná, protože je to hrozně důležité. A děkuji i za doplnění veletrhu o Smart Farming, protože je významné, aby si veřejnost uvědomila, jak moderním sektorem české zemědělství je.

Daniel Falta, Mendelova univerzita v Brně
Myslím si, že se veletrh po šestileté pauze, ač v menším měřítku, velice povedl. Zejména nový projekt Chytrá farma. Ohlas na něj je veliký, lidé se zajímají o přednášky, náš stánek je kontaktní místo pro další spolupráci. Takže za nás velká spokojenost.

Jiří Mašek, Technická fakulty České zemědělské univerzity v Praze
Po šesti letech se opět konal veletrh Techagro, na který jsme všichni čekali s velkým očekáváním. Mohu říci, že byl úspěšný o čemž svědčí velký zájem návštěvníků a zaplněné výstavní prostory. Tradičně byly vybrané exponáty oceněny v rámci soutěže Grand Prix a je potěšitelné, že řada oceněných exponátů je vyráběna v České republice. Co mě nejvíce potěšilo, byl projekt Chytrá farma, jehož cílem bylo ukázat návštěvníkům cestu nejen k efektivnějšímu hospodaření, ale i vyšší konkurenceschopnosti a udržitelnosti zemědělského sektoru. Při prezentaci nových řešení a poznatků tak mohli i návštěvníci z řad laické veřejnosti snadno pochopit, jak moderní obor zemědělství ve skutečnosti je.

Dalibor Šafařík, generální ředitel společnosti Lesy ČR, s. p.
Vysoká návštěvnost veletrhu SILVA REGINA dokládá, že se veřejnost o dění a hospodaření v lesích zajímá a že jí lesnictví a lesní hospodářství není lhostejné. To myslím, že je pro nás lesníky ten nejdůležitější signál zavazující nás, abychom svoji práci dělali dobře a dále ji rozvíjeli.

Radim Vlčko, Austro Diesel
Já za sebe a za naši firmu musím říct, že jsem obrovsky pozitivně překvapený.  Atmosféra veletrhu byla úžasná a přišlo spoustu lidí, pro nás podstatné, že přišla i spoustu zákazníků. Poslední den si troufnu říct, že to byla i kontraktační výstava, kde jsme udělali spoustu obchodů. Posílení image je nezaplatitelné.  Ocenění, která jsme dostali, rezonují po celém světě u Massey Ferguson - u výrobce a našich majitelů. Takže za mě velká jednička všem a poděkování zákazníkům a prodejcům, kteří se zúčastnili, a už se můžeme těšit na další veletrh za dva roky.

Petr Jedlička, Opall-Agri
Zájem návštěvníků to hodnotím velmi pozitivně. Lidé mířili na stánky, kde byla vystavená technika. Získali jsme spoustu nových kontaktů a setkali se se stávajícími zákazníky. Už po prvním dnu jsme vyhodnotili, že nebyla chyba se veletrhu zúčastnit a za čtyři předešlé dny se nám na stánku protočilo velké množství odborné veřejnost, to znamená našich zákazníků. Důležití jsou pro nás také studenti. Naši účast hodnotíme velmi pozitivně. Samozřejmě uvidíme, jaká bude nálada v zemědělství a jaké budou vyhlášené dotační tituly.

Jan Kozman, area manager, Lemken
Osobně jsem moc rád, že jsme se vydali cestou výstavnictví, i když některé firmy toto opustily. Je tady veliká návštěvnost, lidé se o technologie zajímají a je vidět tak trochu hlad po výstavách. Jsme tady v plné síle, pro nás je totiž důležité se s lidmi setkávat.

Kornélia Vaněk, Marketing Product Manager, ZETOR TRACTORS a. s.
Jsme rádi, že se TECHAGRO konečně podařilo uskutečnit a že jsme tu mohli být. Je vidět, že je rozsah v porovnání s minulými ročníky trochu zredukovaný, ale na „rozjezd“ po všech těch vynechaných letech je to dobré. Na našem stánku se otočilo hodně lidí, takže v tom to pro nás účel určitě splnilo. Věříme, že se do budoucna podaří veletrh ještě více veletrh rozběhnout, aby znovu nalákal další lidi.

Milan Sedláček, spolumajitel, AGROSERVIS Sedláček s. r. o.
Mockrát děkujeme za výstavu. Zvažovali jsme, jestli jít, nebo ne, nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme, a udělali jsme velice dobře. Byla tady spousta našich zákazníků, přišli i potenciální noví zákazníci. Účast hodnotím velice kladně a za dva roky znovu.

Josef Diviš, generální ředitel, P & L, spol. s r. o.
Věděli jsme, že návštěvnost nebude obrovská, ale lidí nakonec přišlo relativně dost. Cílili jsme na malé zemědělce, kteří přišli, a naše lesní divize se potkala se s těmi, se kterými se potkat potřebovala. Předběžně veletrh splnil naše očekávání, ale obchodní výsledky zjistíme až po vyhodnocení.

Agrotechnika Vaněk, Michaela Šafářová
Na Techagro a Silva Reginu jezdíme mnoho let pravidelně a ani jsme nepřemýšleli, že bychom nešli, jen jsme sami sebe překvapili plochou, kterou jsme obsadili, ale stejně se nám sem nevešlo všechno. Osobní setkávání na veletržní platformě je pro nás velice důležité.

Bohdana Křepelková, Key Account Manager, ESCUBE, s. r. o.
TECHAGRO je pro nás odrazovým můstkem na domácí trh. Oslovujeme tady prakticky všechny návštěvníky a jsme příjemně překvapeni, že i když nabízíme dražší věci určené třeba do ekologického zemědělství, kupuje je tady i široká veřejnost. To nás motivuje do budoucna.

Pavel Halama, vedoucí obchodu ČR, DVOŘÁK – svahové sekačky s. r. o.
Obchodně se nám na TECHAGRO vždy daří nadstandardně a zákazníci přišli i letos. Velká část je nových, ale přichází i řada našich spokojených zákazníků. Reference dělají strašně moc a asi 70 procent kolemjdoucích už ví, co nabízíme, což je pro nás obrovský úspěch.

Pavel Tesař, obchodní zástupce, SYNPRO, s. r. o.
V neděli přišlo obrovské množství lidí, bylo to hodně o rodinách, další dny chodí už spíš naši zákazníci a odborná veřejnost. Celkově jsme na letošním veletrhu TECHAGRO opravdu spokojeni.

Jiří Stolín, produktový manažer, VNT Electronics s. r. o.
Zájem návštěvníků nás velice překvapil. Kromě neděle, která byla masakr, jsme všechny ostatní dny neustále odbavovali zákazníky a ve třech lidech jsme se téměř nezastavili. Někteří nám dokonce řekli, že sem přijeli jen kvůli nám.

Petr Kössler, prokurista, WTC
Na Techagru jsme nikdy nechyběli, na to jsem hrdý. Osobní setkání se zákazníky a partnery je pro nás velice důležité, byť nepodceňujeme ani jiné formy prezentace. Být na Techagru má pro nás pořád velký smysl.

Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o., Miroslav Hladký
Veletrh Techagro se mi líbí hlavně z toho důvodu, že my jako výrobci nedodáváme naše stroje koncovým zákazníkům, ale přes obchodní organizace. Je to jedna z mála možností, jak se setkat s koncovým zákazníkem nebo přímo s obsluhou a zjistit jejich poznatky. Je to pro nás hodně důležité.

Vlastimil Zeman st., Merimex
Já jsem byl letos mile překvapen, nevím přesně, jaký počet návštěvníků se dnešnímu dni zúčastnil, ale náš stánek navštívilo, troufnu si říct, pár tisíc lidí. Jsem s návštěvností velmi spokojen.

Miroslav Klásek, Reparoservis
Myslím, že letos po dlouhé době byla opravdu rekordní návštěvnost. Všichni naši zákazníci, které jsme pozvali, nás přišli navštívit a s návštěvností jsme absolutně spokojeni.

Jakub Hacura, Ponsse
Celkově můžeme veletrh hodnotit pozitivně. Představili jsme probírkové stroje a byl o ně velký zájem, protože mají optimáolní šířku a nové funkce, které pomůžou k větší efektivitě právě v probírkových těžbách. O simulátor by zájem ze strany studentů a žáků. Prezentací před nimi budujeme značku Ponsse v České republice, takže jsme rádi i za jejich účast.

Filip Kandus, konstruktér - elektro, LASKI, s. r. o.
Účast na straně vystavovatelů nás velmi příjemně překvapila, proto ředitel operativně rozhodl, že sem vypravíme autobus našich zaměstnanců. Je tady tolik firem a věcí, které jsou zajímavé, že by to měli vidět. Také s návštěvností jsme spokojeni. I v neděli, kdy chodí hlavně rodiny, k nám na stánek přišlo dost zákazníků, kteří už věděli, co chtějí.

Hořické strojírny, Monika Štěrbová
Jsme spokojeni úplně maximálně. Ohlasy na náš stánek a celkově na naše výrobky jsou k naší maximální spokojenosti, a celkově i prostředí brněnského výstaviště je pro nás úplně vyhovující. Takže za nás velké plus.

Dřevoprodukt, Oldřich Václavek
Atmosféra Silvy Reginy je úžasná. Už před dvěma lety lesáci ukázali, že mají zájem se nejenom setkat, ale vidět produkty, které potřebují pro svůj provoz. V kombinaci se zemědělskou technikou, která je v lesnictví také využitelná a s biomasou, jde o synergický efekt tří navzájem propojených oborů, který by mohl ve výsledku přinést lepší hospodaření všem.  

René Andreš, Arcon Machinery
Návštěvnost letošního veletrhu je poměrně dobrá, my jsme tu měli probírkové stroje, byl o ně zájem a celkově účast hodnotím dobře.

Eduard Sýkora, Esako
Jsme spokojeni. Srovnávám to s loňským rokem, kdy byla výstava prodejní. V letošním roce jsme zmenšili expozici a jsme tady za účelem prezentace naší firmy a máme poměrně velké ohlasy, díky kterým navážeme spolupráci s návštěvníky našeho stánku.

Petr Macháč, GreenMech  
Tento veletrh se znovu otevřel po několika letech a  zákazníků a návštěvníků je dost. Po vyhodnocení všech kontaktů uvidíme, jestli to pro nás bude přínosné. Předpokládám však, že bude. Jsem spokojený se službami.

Ludovít Kameník, LKT
Atmosféra byla dobrá a zájem o naše produkty určitě byl. Věřím, že se k nám návštěvníci vrátí jako zákazníci a zadají i objednávku.

Josef Ševčík, Pilana
Atmosféra byla příjemná. Prezentovali jsme tady firmu, slavíme 90. let, navštívila nás spousta zákazníků a zájemců. Návštěvnost byla v pořádku a celý veletrh vidím jako úspěšný.

Petr Sládek, prodejce lesnické techniky, Strojírna Novotný
Účastníme se každého ročníku veletrhu. Jsme spokojení s návštěvností, je tu hodně lesnických odborníků. Veletrh Silva Regina je pro nás velmi důležitý. My jsme česká firma, jsme na trhu s lesnickou technikou už více než 20 roků a většinu našich produktů umisťujeme na český trh. SILVA REGINA je pro nás naprosto klíčový veletrh.

SITTRANS s.r.o., EQUUS, Ing. Ondrej Šumichrast, obchodní zástupce společnosti
My jsme velmi spokojení, měli jsme mnoho zájemců z řad stávajících klientů, ale i nových. Věděli jsme do čeho jdeme, už jsme tu byli několikrát. Za nás bylo vše úplně v pořádku. Měli jsme velmi pěkné umíastění.

David Mátl, produktový manažer, Malcom CZ
Veletrh hodnotíme pozitivně, myslím si, že návštěvníků i zákazníků bylo i přes středeční špatné počasí docela dost. Navštívili nás klienti, kteří od nás stroje mají, ale i spousta nových, kteří se o nás zajímali. Máme nové poptávky a jsme za to rádi.  Žádný výrazný zádrhel jsme nezaznamenali, takže za nás hodnotíme veletrh pozitivně.

Puškařství Haluza, Milan Čelovský
Nemáme absolutně žádnou výhradu, návštěvnost byla dobrá a přístup výstaviště také.

David Egner, STV Arms
Výstava byla vcelku dobrá, vždycky by mohlo být více návštěvníků. Někteří i nakupovali, takže všechno funguje a s veletrhem jsme spokojeni.

Zdeněk Hlavačka, Swarovski Optik Vertriebs GmbH
Výstava splnila očekávání, ať už velkou návštěvností v neděli a odbornou veřejností, zejména v pracovní dny. Odborná veřejnost je pro nás zvláště důležitá. Podle nás by byla optimální otvírací doba do pěti hodin. Celkově bylo všechno v pořádku.

Zdeněk Hendrich, technik společnosti, ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Za firmu ATMOS jsme s účastí na letošním veletrhu spokojení a doufáme, že bude tolik návštěvníků bude i příští rok. Bylo tady poměrně hodně koncových zákazníků, protože se blíží první září a mnozí se musí rozhodnout pro nový kotel.

Jiří Koukol, Biomac
Veletrhu se zúčastňujeme pravidelně, letošní atmosféru cítím jako výbornou a zájem o naše produkty je jako vždy obrovský.