zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Soutěž Regionální potravina si našla své místo na trhu i brněnském veletrhu

7. dubna 2024  /  16:30

Soutěž o národní značku kvality Regionální potravina může posunout podnikání na novou úroveň. Je to totiž skvělá příležitost nejen pro zviditelnění práce výrobců, ale napomáhá také budování silné komunity lokálních výrobců.

Přinášíme platformu, kde můžete prezentovat své výrobky a získat uznání za vaše úsilí a tvrdou práci,“ říká Kateřina Ratajová, ředitel Odboru administrace podpory kvalitních potravin.

Ocenění Regionální potravina uděluje ministerstvo zemědělství od roku 2010 nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí ve 13 krajských soutěžích. Iniciativa projektu je zaměřena na zvýšení povědomí o lokálních potravinách a ocenění kvality, tradice a inovace ve výrobě potravin. Cílem je nejenom vyzdvihnout vynikající produkty, ale také podpořit udržitelné zemědělství, ochranu životního prostředí a podnikatelský a ekonomický rozvoj v regionech České republiky.

Anna Grosmanová známá také jako Foodpioneer, fotoreportérka zaměřující se na dokumentární fotografii, zemědělství, výrobu potravin, a gastronomii sdílela jedno velmi inspirativní poselství: „Tím, že volíme lokální výrobky, se stáváme součástí změny a pokroku směrem k autentičtějším a udržitelnějším potravinám. Podílíme se tak na tvorbě odolnějšího potravinového systému, který nás spojuje s vlastními kořeny a příběhy naší země.

Účast je klíčem k podpoře lokální produkce a k budování lepšího a odolnějšího potravinového systému pro nás všechny.

Proč se zúčastnit soutěže Regionální potravina?
  • Prestiž a ocenění kvality: Prestiž je hlavní motiv výrobců pro získání tohoto ocenění, které je vnímáno jako symbol kvality a důvěry.
  • Podpora prodeje: Značka Regionální potravina posiluje důvěru u zákazníků, což vede ke zvýšení prodeje a k rozvoji vašeho podnikání.
  • Budete vidět: Zapojením se do různých marketingových aktivit projektu vám značka umožňuje být více vidět.
  • Spolupráce: Projekt poskytuje skvělou příležitost k navázání nových kontaktů s dalšími producenty, restauracemi, obchody a dalšími partnery v potravinářském průmyslu.
  • Podpora udržitelnosti: Soutěž podporuje výrobce, kteří kladou důraz na udržitelné zemědělství, šetrný přístup k přírodě a péči o životní prostředí pro lepší budoucnost nás všech.
  • Výhody bez jakýchkoliv nákladů: Výhrou v soutěži Regionální potravina můžete pouze získat. Celý proces administrace a získání značky je zcela zdarma!
Jak se zapojit? Sledujte termíny pro přihlášení ve vašem kraji!

Pro výrobce: Regionální potravina (regionalnipotravina.cz)

Žádost k přihlášení o značku Regionální potravina naleznete: https://www.regionalnipotravina.cz/file/Zadost-o-znacku-RP-2021.pdf

Žádosti o značku se neváhejte obrátit na Vašeho krajského koordinátora, který Vás bude informovat o dalším postupu.

Pro výrobce:  Regionální potravina (regionalnipotravina.cz)

Dodejte vzorky před konáním Hodnotitelské komise ve Vašem kraji dodáte dle pokynů koordinátora vzorky soutěžních výrobků.

Potřebujete více informací?

V případě, že máte zájem a potřebujete více informací, vyplňte a odešlete nezávazný online formulář - https://www.regionalnipotravina.cz/pro-vyrobce/prihlasit-vyrobek