zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Konference klimatická změna a zemědělství

27. března 2024  /  15:00

Součástí doprovodného programu veletrhu TECHAGRO 2024 bude konference Klimatická změna a zemědělství, která proběhne v pondělí 8. dubna v Rotundě pavilonu A. Konferenci pořádá Agrární komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, EFSA, Státním zemědělským intervenčním fondem, Celostátní sítí pro venkov a Jihomoravským krajem.

Své příspěvky přednesou zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Agrární komory ČR, CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR Olomouc, Jihomoravského kraje, České akademie zemědělských věd, Státního pozemkového úřadu.

Konference je zdarma.

Registrační formulář https://forms.gle/vTDqyAJMkEHcsSuY8 pro účastníky laskavě vyplňte do 2. 4. 2024.

Případné dotazy k organizaci zasílejte na suchan@akcr.cz.

Můžete se těšit na vystoupení zajímavých hostů i podnětnou diskusi k zásadnímu celospolečenskému tématu.


PROGRAM konference, která proběhne v pondělí 8. dubna v Rotundě pavilonu A
8:30Registrace účastníků v předsálí Rotundy
 Sekce I: Vývoj zemědělství a lesnictví v Evropské unii a České republice
10:00Stav a vývoj zemědělství v ČR (Mgr. Marek Výborný, ministr zemědělství)
10:25Veřejné zdraví, zemědělství a životní prostředí (prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc, MBA, EBIR, ministr zdravotnictví)
10:50Klíčové problémy českého zemědělství v kontextu SZP (Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR)
11:10Mitigační a adaptační role lesnictví ve změně klimatu (prof. RNDR. Ing. Michal Marek, Dr.Sc., dr.h.c., ředitel Ústavu Czech Globe AV ČR)
11:30Diskuse
11:40Coffee break
 Sekce II: Bezpečnost potravin
12:00Aktuální problémy zemědělství v EU (Ing. Martin Hlaváček, europoslanec)
12:20Nové šlechtitelské techniky pro udržitelné zemědělství (prof. Ing. Jaroslav Doležel, Dr.Sc.,dr.h.c., Ústav experimentální botaniky AV ČR)
12:40Je nová genomika cestou pokroku? (RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Česká akademie zemědělských věd)
13:00Legislativa regulujícící využití nových genomických technik v Evropské Unii a ve světě (prof. Dr. Andreas P.M. Weber, Institute for Plant Biochemistry, Duesseldorf)
13:20Pozice EFSA k novým technikám šlechtění (Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství)
13:30Oběd
 Sekce III: Klimaticky šetrné zemědělství
14:30Ekologické zemědělství (Ing. Mgr. Jiří Lehejček, Ph.D., náměstek člena vlády, Ministerstvo pro životní prostředí)
14:45Agrolesnické systémy (Jiří Michalisko, soukromý zemědělec)
15:00Šetrné precizní zemědělství (Ing. Martin Rada, ředitel Agrotec Hustopeče)
15:15Pásové střídání plodin (Ing. Michal Kraus, agronom specialista, Roštěnická a.s.)
15:30Regenerativní zemědělství-perspektivy a problémy přechodného období (Ing. Karel Klem, Ph.D., CzechGlobe AV ČR)
15:45Diskuse
16:00Coffee break
 Sekce IV: Nástroje a postupy pro eliminaci dopadů změny klimatu
16:20Klimatická změna-vývoj, dopady a adaptace (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně)
16:50Současné a očekávané trendy vodní bilance v povodí řeky Dyje a možnosti řešení (Ing. Jan Zámečník, náměstek hejtmana, Jihomoravský kraj)
17:10Pozemkové úpravy-komplexní nástroj pro zvýšení odolnosti krajiny proti dopadům změny klimatu (Ing. Svatava Maradová, ústřední ředitelka, Státní pozemkový úřad)
17:30Technologická řešení pro chytré zemědělství (Ing. Jiří Musil, Agdata)
17:40Panelová diskuse