zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Na veletrhu TECHAGRO se představí Fakulta zemědělská a technologická JU

15. března 2024  /  12:12

Fakulta zemědělská a technologická (FZT) je jednou z nejstarších fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU). Její počátky sahají do roku 1960, kdy byla založena jako součást Vysoké školy zemědělské v Praze. V roce 1991 pak byla jednou ze zakládajících fakult a stála u zrodu nově vznikající Jihočeské univerzity. Na fakultě studuje přibližně 1 100 studentů a studentek.

Pavilony fakulty se nacházejí v areálu univerzitního kampusu v městské části Českých Budějovic známé jako Čtyři Dvory. Fakulta disponuje pokusnými pozemky, experimentálními plochami a stájemi a od roku 2016 také vlastním výzkumným a výukovým minipivovarem.

FZT JU poskytuje vysokoškolské vzdělání ve všech stupních studia a nabízí 7 bakalářských (Bc.), 6 navazujících magisterských (Ing.) a 5 doktorských (Ph.D.) studijních programů. Některé z nich jsou nabízeny i ve formě kombinovaného studia. Studijní programy odborně pokrývají všechny hlavní oblasti zemědělské výroby. Novinkou pak je doktorský studijní program Zemědělství a technologie 4.0, který je prvním svého zaměření v České republice.  

Vědecko-výzkumné aktivity fakulty se zaměřují především na pět nosný témat – udržitelné zemědělství, zemědělské biotechnologie, kvalita zemědělských produktů a potravin, zemědělství a životní prostředí a zemědělství a technologie 4.0. Fakulta spolupracuje s partnerskými vysokými školami, výzkumnými institucemi a velice intenzivně s podnikatelským sektorem, přičemž většina výzkumných aktivit je zaměřena na aplikovaný výzkum s výrazným přínosem pro společnost.

Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se veletrhu TECHAGRO letos zúčastní poprvé. Na svém stánku bude prezentovat informace o studijních programech a výzkumných aktivitách. Bude zde také možnost zhlédnout ukázky výzkumné práce v oblasti Zemědělství 4.0.