zavřít
Současně se koná

Současně se koná

ELITA semenářská

2. ledna 2024  /  11:47

ELITA semenářská a.s. je osivářskou organizací působící v rozhodujících zemědělských oblastech České republiky. Specializujeme se na výrobu a prodej osiva a sadby polních plodin českého i zahraničního původu. Na trhu působí již 30 let. ELITA se představí na veletrhu TECHAGRO 2024.

V sortimentu firmy naleznete odrůdy obilovin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, trav a jejich směsí. Výrobu množitelských materiálů a osiv určených pro běžné pěstování zajišťuje naše agronomická služba u smluvních množitelů. Na jejich výběr je kladen velký důraz, protože pouze kvalitní množitelé mohou zajistit výrobu kvalitního osiva. Kontrola výroby začíná zasetím a pokračuje nad celým výrobním procesem, který je zakončen až finální úpravou na moderních technologických linkách. Na tento proces dohlíží a výslednou kvalitu materiálu vysoké biologické i osivové hodnoty potvrzuje vydáním certifikátu i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

ELITA semenářská a.s. vyrábí osiva celkem na třech výrobních linkách- Moravské Budějovice, Morkovice a hlavní výrobní linka v Ořechově u Brna, která se specializuje i na drobná semena. V rámci našich aktivit je již tradiční činností i množení trav pro naše tuzemské i zahraniční partnery. Ve spolupráci s naší mateřskou firmou OSEVA UNI a.s., dodáváme na trh širokou nabídku trav a travních směsí. V neposlední řadě zajišťujeme i výrobu a distribuci směsí pro biopásy, louky, sady, nektarodárné plochy, parky ale i sportovní a golfová hřiště. Nabídku osiv doplňujeme o přípravky na ochranu rostlin a průmyslová hnojiva.

ELITA semenářská a.s. myslí i na budoucnost, a proto v nabídce naleznete i půdní biostimulanty na zlepšení kvality nejen rostliny, ale i půdy. Tyto přípravky vyrábí firma Olmix group a ELITA semenářská a,s. je jejích hlavním distributorem. Zlepšením půdní struktury, zvýšením infiltrace vody a obohacením půdy o makro i mikro elementy zajišťují tyto přípravky lepší vzcházení rostlin a celkové zlepšení stavu půdy. Tato řada produktů je vhodná i do ekologického zemědělství.

ELITA semenářská a.s. a její tým odborníků zajišťuje poradenství pro zemědělce, sadaře, vinaře i širokou veřejnost. Rozsah činnosti, oblast působnosti včetně kontaktů a další informace naleznete na našich webových stránkách www.elita.cz .

https://elita.cz/

Facebook