zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Chytrou farmu najdete v pavilonu F, centrem celého dění bude Chytrá stage

4. dubna 2024  /  14:35

Po celou dobu veletrhu se zde budou prezentovat případové studie, řešení a nové poznatky. Veškeré dění na Chytré stage bude moderované a online streamované, ale zároveň ukládané do archivu přístupném i po skončení akce. Témata jsou opravdu hodně zajímavá a nebudou se opakovat.

V neděli to bude téma zemědělství a moderní technologie. Těšit se můžete na přednášky o nové éře zemědělství, jak šel čas s precizním zemědělstvím, budoucnost je tady, aneb roboty jezdí po polích nebo virtuální realita pro budoucí zemědělce.

Pondělí bude rozděleno do třech tematických bloků. První z nich je Moderní technologie v zemědělské praxi (drony, senzory, technologie budoucnosti). V druhé části bude mít svou prezentaci připravenou Leading Farmers CZ, a.s. o tom, jak roboty a senzory šetří naši půdu a peníze. Posledním blokem budou přednášky na téma přípravy farmy na precizní zemědělství.

Úterý začíná několika přednáškami o variabilním setí či hnojení, jaké jsou jeho přínosy, možnosti aplikace, způsob využití a také mapování pozemků a sběr dat. Následovat budou prezentace vystavovatelů 3gon Positioning s.r.o., World from Space s.r.o. a Skymaps s.r.o. Posledním blokem pak budou přednášky na téma cílené aplikace prostředků na ochranu rostlin.

Ve středu začne program o půdo-ochranných technologiích, jako jsou protierozní opatření, správná práce s vodou a také splnění legislativy. Odpoledne pak bude následovat blok přednášek o uhlíkovém zemědělství, správné práci s organickou hmotou a splnění legislativy, důležitými body budou péče o krajinu a adaptace ke změně klimatu.

Poslední den veletrhu bude věnováno živočišné výrobě, přesněji pak využití umělé inteligence a moderních technologií v chovu zvířat.

Neděle 7. 4. 2024
12:00-14:00

Zemědělství a moderní technologie
garant: doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
přednášející:

 • doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.: Nová éra zemědělství
 • prof. Dr. Ing. František Kumhála (ČZU): Jak šel čas s precizním zemědělstvím 
 • Ing. Václav Jirka, Leading Farmers CZ, a.s.: Budoucnost je tady, aneb roboty jezdí po polích
 • Ing. MSc. Michaela Menšíková, Ph.D. (MENDELU): Virtuální realita pro budoucí zemědělce
 • Společná panelová diskuze
Pondělí 8. 4. 2024
10:00-12:00

Moderní technologie v zemědělské praxi (drony, senzory, technologie budoucnosti)
garant: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
přednášející: 

 • doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU): Technologie s využitím on-line senzorů 
 • Ing. Josef Chára (SAS AGRO s.r.o., Statek Chyše): Sběr, zpracování a interpretace dat v rostlinné výrobě
 • Ing. Jakub Polenský, Ph.D. (JU): Drony v senoseči
 • Ing. Jakub Elbl, Ph.D. (JTZE): Využití technologií precizního zemědělství v praxi z environmentálního, ekonomického a organizačního hlediska
 • Společná panelová diskuze
13:30-14:00

Prezentace vystavovatele Leading Farmers CZ, a.s.
Místo konání: pavilon F – pódium
přednášející: 

 • Pavel Milata (Leading Farmers CZ, a.s.): Přesné zemědělství – roboty a senzory šetří naši půdu a peníze
 • Společná panelová diskuze
14:00-16:00

Příprava farmy na precizní zemědělství
garant: doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
přednášející: 

 • doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU): Principy přesné evidence
 • doc. Ing. Václav Brant,  Ph.D. (ČZU): Krajina a polní robotika
 • Ing. Josef Chára (SAS AGRO s.r.o., Statek Chyše): Využití telematických systémů v praxi 
 • Ing. Hynek Valík (Agroprogres Kateřinky – SIUZ): Praktické využití prvků precizního zemědělství 
 • Ondřej Hnilička Dis. (JTZE): Zavádění precizního zemědělství v praxi 
 • Společná panelová diskuze
Úterý 9. 4. 2024
10:00-12:00

Variabilní setí/hnojení (mapování pozemků, sběr dat, využití v praxi)
garant: doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) 
přednášející:

 • doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.: Přínosy variabilní aplikace hnojiv v precizním zemědělství
 • doc. Ing. Václav Brant,  Ph.D. (ČZU): Možnosti techniky z hlediska variability pozemku
 • Ing. Josef Chára (SAS AGRO s.r.o., Statek Chyše): Prostorově diferencované aplikace
 • Ing. Vítězslav Krček Ph.D. (Agra Řisuty – SIUZ): Variabilní setí v praxi v AGRA Řisuty s.r.o.
 • Ing. Dalibor Vintr (ZEMO, spol. s r.o.): Způsob využití variabilních aplikací v naší společnosti 
 • Společná panelová diskuze
12:30-14:00

Prezentace vystavovatelů 3gon Positioning s.r.o., World from Space s.r.o., Skymaps s.r.o.
Místo konání: pavilon F – pódium
přednášející:

 • Ing. Vítězlav Škoda (3gon Positioning s.r.o.): Portál pro precizní management rostlinné výroby
 • Mgr. Jan Göth (World from Space s.r.o.): DynaCrop - Využití družicových dat v zemědělské praxi
 • Ing. Viktor Setnický ( SkyMaps, s.r.o.): Cílené aplikace pesticidů na základě detekce pomocí dronu a satelitu díky CultiWise
14:00-16:00

Cílená aplikace prostředků na ochranu rostlin
garant: doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) 
přednášející:

 • doc. Ing. Vojtěch Lukas: Výsledky mapování zaplevelení pomocí dronů
 • Ph.D., Ing. Jakub Elbl, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně): Využití technologií dálkového průzkumu Země pro cílenou  aplikaci přípravků na ochranu rostlin a dalších zemědělských přípravků
 • Jindřich Šmöger (SIUZ): Cílené aplikace herbicidů, hnojiv a bioagens při setí         
  a plečkováni na farmě Statek Bureš, s.r.o. 
 • Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd): Praktické využití cílených aplikací v ZD Dolní Újezd 
 • Společná panelová diskuze
Středa 10. 4. 2024
10:00-12:00

Půdo-ochranné technologie (protierozní opatření, správná práce s vodou a splnění legislativy)
garant: Ing. Martina Poláková (SIUZ) 
přednášející:  

 • Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd): Jak bráníme erozi půdy v ZD Dolní Újezd
 •  Ing. Marcel Herout, Ph.D. (ZOD Olešník): Jak se připravit na technologii Strip-till v osevních postupech
 •  Pavel Němec (Agro Liboměřice): Erozní ohroženost v rámci podniku, osevního postupu, mechanizace a technologií
 •  Ing. Václav Kadlec, Ph.D. (MZe): Protierozní ochrana zemědělské půdy v kontextu nové legislativy
 • Společná panelová diskuze
14:00-16:00

Uhlíkové zemědělství, správná práce s organickou hmotou a splnění legislativy  (péče o krajinu a adaptace ke změně klimatu)
garant: Ing. Martina Poláková (SIUZ) 
přednášející:

 • Ing. Josef Čejka (ZD Dolní Újezd): Práce s organickou hmotou v ZD Dolní Újezd
 • Rostislav Mátl (DVP Agro – SIUZ): Regenerativní zemědělství a biodiverzita
 • Ing. Vlastimil Zedek (MZe): Uhlíkové zemědělství z pohledu MZe 
 • Ing. Jan Klír (VURV): Legislativní požadavky na hospodaření s organickou hmotou 
 • Společná panelová diskuze
Čtvrtek 11. 4. 2024
10:00-12:00

Živočišná výroba (využití umělé inteligence a moderních technologií)
garant: doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) 
přednášející:

 • doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. (Mendelu): Zemědělství 4.0 v živočišné výrobě
 • Ing. Dominik Smutný (Agrosoft Tábor a.s., JU): Využití umělé inteligence v chovu skotu
 • Ondřej Doležal (PROFARM Blatnice – SIUZ): Využití moderních technologií v chovu prasat
 • Doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (Mendelova univerzita v Brně), Ing. Václav Straka ("TMV SS" spol. s r. o.): Metoda infračervené termografie jako nástroj pro diagnostiku onemocnění končetin skotu
 • Společná panelová diskuze
12:00-12:30

Prezentace vystavovatele V. RACEK - zemědělské technologie s.r.o.
Místo konání: pavilon F – pódium
přednášející:

 • Zdeněk Racek (V. RACEK - zemědělské technologie s.r.o.): Budoucnost automatizovaného krmení - z jámy přímo na stůl