zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Chytrá farma už není dnes jen o holinách, hnoji a vidlích

10. dubna 2024  /  11:30

Chytrá stage je umístěna v pavilonu F a je prostorem pro nejnovější trendy v Zemědělství 4.0, které zastřešuje projekt s názvem Chytrá farma. Jeho cílem je ukázat návštěvníkům cestu nejen k efektivnějšímu hospodaření, ale i vyšší konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Jsou zde prezentovány případové studie, řešení a nové poznatky.

Chytrou stage navštívila také delegace s ministrem zemědělství Markem Výborným a generálním ředitelem společnosti Veletrhy Brno Janem Kubatou, kam zavítala delegace po sněmu agrární komory.  „Jsem strašně rád, že se TECHAGRO vrací na brněnské výstaviště po šesti letech a moc mě těší, že v rámci inovací a dalších řešení mohu přivítat a poděkovat za spolupráci Zemědělské univerzitě, Jihočeské univerzitě a Mendelově univerzitě a jsem velmi rád, že si všichni uvědomujeme, že i do zemědělství přichází pojem smart – chytrá řešení, inovace a technologie pro farmaření a že vlastně poprvé, v rámci TECHAGRA, tady máme chytrou farmu,“ pronesl s nadšením Jan Kubata a věří, že TECHAGRO zůstane klíčovou akcí pro české zemědělství.

Ministr zemědělství Marek Výborný je rád, že se stal součástí veletrhů TECHAGRO, Sylva Regina a Biomasa a vyjádřil potěšení, že došlo tímto způsobem v rámci rezortu zemědělství, ale i životního prostředí ke spojení sil a díky tomu mohla vzniknout platforma Chytré stage, diskuzní fórum k tématu smart farma, smart zemědělství, bez kterého se nedokážeme posunout dál. „Inovace, precizní zemědělství jsou témata, která se Ministerstvo zemědělství snaží dlouhodobě podporovat, a to jak v rámci finančních dotačních podpor, tak v rámci výzkumu. Je to velmi důležité a o to víc si vážím spolupráce všech tří univerzit: České zemědělské univerzity, zde domácí Mendelovy univerzity a také Jihočeské univerzity,“ vyjádřil důležitost synergií ministr zemědělství a pokračoval: „Pokud chceme do budoucna dokázat uchovat důležité produkční zemědělství pro produkci potravin, českých potravin a současně smysluplně pečovat o krajinu a přírodu, abychom dokázali smysluplně uchovat přírodu pro příští generace, abychom pečovali o vody, o kvalitu vod, tak se neobejdeme bez nové technologie, která je ve finále příspěvkem, protože šetříme krajinu, přírodu, finanční prostředky konkrétnímu zemědělci a farmáři. Třetí bonus je samozřejmě finanční otázka ze strany státu, kterému se to bohatě vrací, protože nemusíme řešit různé krizové situace, které by jinak stály nemalé finanční prostředky. Takže je tady důležitá ta synergie a vzájemná provázanost na všechny tři strany a já jsem rád, že na tomto veletrhu i v rámci tohoto panelu jsou nová řešení, moderní skutečně na stole a řeknu jeden konkrétní případ. My jsme v posledním kole investičních podpor v rámci společné zemědělské politiky, strategického pilíře v České republice, u kterého jsme na podzim zaregistrovali prvních pět dotačních žádostí o drony do zemědělství, které jsou právě součástí chytrých řešení. Stejně tak se nám postupně začínají prosazovat autonomní vozidla v zemědělství, tady zase děkuji za spolupráci ministerstvu dopravy, protože zde jsme řešili technické podmínky a dopravní značení. To je budoucnost nejenom českého, ale evropského zemědělství a já jsem rád, že prostřednictvím i tohoto veletrhu můžeme být u toho a můžeme tomu pomoci i prezentací široké veřejnosti, ale i té odborné, která tady je, takže děkuji,“ pronesl Marek Výborný.

Moderátor debaty správně podotknul, že technologický pokrok v systému precizního zemědělství je rychlejší než ten legislativní, zejména u autonomních prostředků, které se týkají například přepravy po veřejných komunikacích, kde by pomoc, jak ministerstva zemědělství, tak ministerstva dopravy a zejména v rámci evropského rámce byla velice důležitá. Na tento podnět ministr zemědělství okamžitě reagoval.
Já jsem o tom jednal s panem ministrem Kupkou. Problém provozu autonomních vozidel na zemědělské půdě není žádný, tam skutečně dnes mohou fungovat, není tam žádné omezení. Někdy loni na podzim se objevila nějaká zpráva, kterou musím vyvrátit, opravdu hoax, že by ty pozemky musely být oplocené nebo něco podobného, ale není to pravda. Provoz autonomních vozidel v zemědělství, na zemědělské půdě dneska není problém. Ano, kdybychom to autonomní vozidlo chtěli poslat někde ze sídla firmy po veřejné komunikaci, tak to samozřejmě možné není čili dneska je potřeba to samozřejmě naložit, dovézt tam, složit a pak už to tam může fungovat podle svého. To je obecně problém autonomních vozidel, a to je věc, které je jak na té evropské, tak na té mezinárodní úrovni, ale to je trochu běh na delší trať. To tak skutečně je. Věřím, že i do budoucna toto nějaké řešení najde. Ministerstvo dopravy od nás směrem k zemědělským autonomním vozidlům má a bude to nějakým způsobem řešeno. Neumím říct, zda by to bylo v rámci měsíců nebo tohoto roku, ale pracuje se na tom, víme o tom,“ potvrdil, že i ze strany ministerstva zemědělství, jde řada podnětů správným směrem.

„Z dlouhodobého strategického rámce, říkáme tomu pracovně zemědělství 20, 30+, řekněme jízdní řád pro české farmáře, české zemědělce, podle kterého budeme samozřejmě chtít i prosazovat náš pohled v rámci evropského vyjednávání nové společné zemědělské ekonomiky v roce 2027 a součástí tohoto strategického rámce je a bude dále rozpracované i precizní zemědělství. Je to velmi důležité. My chceme i některé dotační podpory provázat právě s precizním zemědělstvím a nemám na mysli jenom investice do technologií, do strojů, ta je totiž také velmi důležitá, protože ano, stroje, strojní technologie na precizní zemědělství jsou velmi nákladné, to víme a tam ta podpora musí směřovat, ale je to obecně, k uplatňování některých principů. Když se dnes bavíme například o potřebě chránění půdy před erozí, tak to není jenom otázka restrikcí, ale otázka toho, jakým způsobem ta půda bude obdělávána. Například pásové setí, kdy se jednotlivé plodiny střídají po pásech, tak má téměř 100% účinnost proti přívalovým dešťům a spalování té nejkvalitnější orné půdy, které je navrchu mimo tu půdní plochu, mimo ten půdní blok, takže jsou to věci, které jsou provázané. V té strategii budou dále rozpracovány. Strategie zemědělství pro rok 2030+ v České republice a současně se propisuje do těch jednotlivých podpůrných programů.  To si myslím, že je cesta v rámci třeba činností univerzit. Chceme podpořit věděcko-technologický vývoj a výzkum i v rámci inovací chytré farmy, smart řešení i směrem k preciznímu zemědělství,“ sdělil publiku ministr zemědělství a své vystoupení ukončil slovy: „Zemědělství dnes není o holinách, hnoji a vidlích, jakkoliv také, i ta krása v tom je, je však potřeba připomenout, že je to i o moderních technologiích, které dokáží neuvěřitelné věci.