Slovenská obchodní a průmyslová komora pomáhá svým členům s navázáním nových obchodních vztahů

20. srpna 2023  /  9:04

Slovensko se snaží prostřednictvím Slovenské obchodní a průmyslové komory (SOPK) pomáhat podnikatelům především s exportem, ale i s dalšími aktivitami. Tato oborová organizace vznikla za vydatné podpory slovenského ministerstva zahraničních věcí v rámci podpory ekonomické diplomacie.

„Firmy, které vystavují na veletrzích STYL a KABO, jsou členské firmy obchodní komory – textilní sekce, do Brna však přijely i nečlenské firmy, které úspěšně podnikají. „Slovenská obchodní a průmyslová komora umožňuje účast podnikatelům za dobrých cenových podmínek. Snažíme se jim pomoci s expozici, která je společná. Nyní tu máme 3 firmy na veletrhu STYL 3 firmy na veletrhu KABO. Vystavuje tu i dalších 9 slovenských firem, které mají samostatné stánky, 5 z nich je na KABO 4 jsou na veletrhu STYL,“ říká Ing. Ludovít Mičuda, tajemník sekce textilního a kožešnického průmyslu, odborné sekce slovenské obchodní průmyslné komory.

Úlohou SOPK je nejen zprostředkovat účast, ale maximálně se snažit o komfort i o to, aby vystavovatel vešel více do povědomí, pomáhá jim vytvářet nové obchodní vztahy. Jsou to služby, které komora realizuje v rámci všech brněnských veletrhů, kterých se se svými členy účastní.

„V rámci veletrhu STYL vystavují firmy: Omega Ilava – Vladimír Marduš, Nika Intima a firma Mil-Tec. Na KABO dorazila firma Peter Močáry, SaltraVulkám Partyzánské se značkou Novesta,“ vyjmenovává jednotlivé společnosti Ludovít Mičuda.

„Brněnské veletrhy STYL a KABO jsou pro nás velice důležité a hodnotíme je velmi pozitivně. S BVV spolupracujeme od roku 2006, letos to je náš 33. veletrh. Známe celou genezi vývoje výstaviště. Pamatujeme časy, kdy bylo samostatně prádlo, samostatně byly i látky, teď už je jen jedna hala, ale myslím si, že propad, který přinesl covid, po kterém následovala krize na trzích, je tu opět období, kdy se veletrh začíná oživovat a je to i cítit. Vidíme to na objednávkách a na skladbě kvalitních firem, které tu jsou, ale i kolekcí, které tu vystavovatelé prezentují,“ vzpomíná na začátky Ludovít Mičuda, který je velmi rád, že se trh stále vyvíjí a krize pomalu pomíjí.