S OETI splníte nejvyšší standardy kvality

17. února 2024  /  14:30

OETI je nezávislý poskytovatel zkušebních a certifikačních služeb s celosvětovou působností. Nabízí komplexní služby a bezpečnost v oblasti OEKO-TEX® certifikátů a OEKO-TEX® značek, textilu, kůže a náležité péče v rámci textilního a kožedělného hodnotového řetězce, jakož i v oblasti osobních ochranných prostředků (OOP), podlahových technologií, materiálů pro interiéry a kvality vzduchu ve vnitřních prostorech.

Zastupujeme rakouský technologický institut OETI, máme pobočku i v Praze. Náš institut se zaobírá hlavně zkoušením a testováním textilních výrobků s tím, že jsme zakládajícím institutem Mezinárodní asociace OEKO-TEX®, která se zaměřila na textilní humanitní ekologii a testování škodlivých látek, které se můžou potenciálně nacházet v textilních výrobcích. Zabýváme se i certifikací celých výrobních procesů s přihlédnutím na udržitelnost.  V současnosti je velmi aktuální hodnocení uhlíkových stop a vůbec celých výrobních procesů,“ říká country manager Dana Rástočná-Illová, PhD.

Trh s textilem se vyvíjí velmi dynamicky a s tím jsou spojené i nové postupy, které si vyžádaly nová legislativní opatření. „Například legislativu o chemických látkách aplikujeme do našich zkušebních norem a napomáháme výrobcům s přípravou na certifikaci a zkoušky. Výrobci musí vynaložit určité  finanční prostředky, ale můžou si být jistí, že splní legislativní požadavky. Nenastane u nich situace, že výrobek, který distribuují by obsahoval nějaké škodlivé chemické látky, pokud získají náš certifikát,“ vysvětluje Dana Rástočná-Illová.

A s jakým očekáváním přijela společnost na veletrhy módy? „My jsme tu hlavně proto, abychom pomohli výrobcům, kteří chtějí exportovat.  Musí totiž splnit platnou legislativu a my jsme právě ta služba, která jim pomůže, aby mohli deklarovat, že jsou jejich  výrobky v pořádku,“ potvrzuje Dana Rástočná-Illová.

OETI je akreditovaný a notifikovaný zkušební a certifikační orgán. Je také uznávaným zkušebním institutem pro další oblasti. Je zakládajícím členem „Mezinárodní asociace pro výzkum a testování v oblasti ekologie textilu a kůže OEKO-TEX®" – zkráceně OEKO-TEX®. Společně s mateřskou společností TESTEX je oficiálními zástupci OEKO-TEX® v mnoha zemích světa.

Web: Zkoušení, certifikace OEKO-TEX®, OOP a podlahové krytiny – OETI