Radka Pruknerová - Šťastná žena, šťastný život

13. února 2024  /  9:00

Už od mala jsem chtěla být finančně nezávislá, a právě touha být finančně nezávislá mě dovedla svým způsobem k podnikání. Vyzkoušela jsem si krátkou roli zaměstnance, roli podnikatele, který zaměstnává lidi i roli podnikatelky, která vystupuje sama za sebe. V životě můžeme zastávat spousty rolí, já měla to štěstí, že jsem obstála i v roli matky, a vychovala dvě úžasné, samostatné a úspěšné dcery.

Nic pro mě není cennější. To, že jsem máma, ovšem neznamená, že nemám nárok na uspokojení svých potřeb a seberealizaci. Naopak. Podnikání dává prostor mé tvořivosti a sebevyjádření. Pomáhá mi rozvíjet sebe sama. V dnešní době bývá obecně upřednostňována silnější mužská energie zaměřená na výkon, racionální rozhodování a snahu o neustálý pokrok a posun směrem vpřed. To často vede k tomu, že ženská energie zůstává ve stínu té mužské a vzniká nevyváženost, která vytváří pocity touhy po něčem, co nám podvědomě chybí.

Vím o tom své. Dlouhé roky jsem takto fungovala. Pokud se ale žena sladí se svou ženskou energií, dochází k uzdravování a vylepšení kvality jejího života. A vlastně dochází i k takovému vysvobození se z dnešního mužského světa.

A právě proto se mé cesty spojily s podobně smýšlejícími ženami a vznikl náš společný projekt Women in Business-WiB.

Jsme komunita žen, které svým příkladem inspirují další ženy, bez rozdílu věku či zkušeností, ke změně myšlení a tím i dosahování výsledků na businessové, osobní a vztahové rovině.

Cílem WiB je pomáhat ženám prostřednictvím sebepoznání k lepšímu sebevědomí a všem jeho dalším pilířům - sebedůvěry, sebeúcty, sebepřijetí, sebelásky, sebehodnoty, sebeurčení a sebedisciplíny. Věříme totiž, že neexistují businessové problémy, ale pouze osobní problémy, které se v podnikání odráží.

Navracíme ženy zpět k jejich podstatě a tou je cykličnost a náš ženský princip. Učíme je podnikat na tomto elementu, nikoliv na mužském - čistě výkonovém principu. Chceme jim ukázat, jak dosahovat materiálních i nemateriálních výsledků s větší lehkostí a bez nutnosti soupeřit či porovnávat se s někým dalším.

Core tým Women in Business, který tvoří hlavní pilíř komunity je skupina několika žen, které se liší svým příběhem, backgroundem a věkem. Spojují nás ovšem prokazatelné výsledky v businessu a roky osobního rozvoje. Zároveň jsme všechny součástí businessové skupiny The Top Team, kde spolupracujeme i s muži, což je důkaz toho, že WiB není žádným hnutím proti mužům, ale naopak toho, jak dobře funguje spolupráce žen a mužů.

Každé úterý a čtvrtek vysíláme pravidelně live na Ig @womeninbusiness.cz, kde probíráme témata, která přináší život, ale i podnikání. Čtvrtky většinou patří našim VIP hostům, které si zveme k rozhovorům. Každopádně ale víme, že online komunikace nemůže nahradit osobní setkání a interakci. Proto jsme se rozhodli jednou za dva měsíce pořádat i offline eventy pro ženy. Atmosféra a emoce z našich eventů jsou přes sociální sítě totiž nepřenosné.

Na závěr už snad jen dodám: Buďme každý jeden den tou nejlepší verzí sami sebe!!! Jen tak si zachováme identitu a zároveň se stále budeme posouvat vpřed.