zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Cevamit.com: nevýbušná směs pro rozpojování a rozbíjení pevných soustav

17. ledna 2024  /  7:14

Produkt Cevamit je nevýbušná směs pro rozpojování a rozbíjení pevných soustav především tam, kde není možné použít těžkou techniku nebo výbušniny. Touto směsí mohou být rozpojovány jen takové materiály, které se působením tahového napětí porušují křehkým lomem, to znamená, že touto směsí nemohou být rozpojovány např. plastické materiály.

Kde se Cevamit využívá
 • Destrukce betonových a železobetonových konstrukcí zdiva
 • V inženýrském stavitelství a hloubení studní
 • Destrukce jiných pevných materiálů, které mají pevnost v tahu menší než v tlaku
 • Úprava závěrných svahů, rýh, apod.
 • Rozpojování nadměrných kusů kamene
 • Těžba a opracování skalních hornin pro kamenickou výrobu i v přísně chráněných oblastech

Výhody použití Cevamitu
 • Nepodléhá schvalovacímu procesu
 • Možnost rozpojování na místech, kde nelze použít trhaviny
 • Jednoduchá manipulace se směsí a suspenzí
 • Bez vedlejších účinků na okolní terén ani na rozpojovaný materiál
 • Bez nežádoucích účinků jako při trhacích pracích
 • Bezpečnost procesu rozpojování
 • Nevyžaduje speciální školení
 • Možnost kdykoliv proces rozpojování ukončit vyvrtáním zatuhnuté směsi z vrtu
 • V nabídce letní i zimní směs, malá i velká balení
 • Nízká cena

Balení 5 kg, 25 kg a 1 000 kg
Cevamit se standardně dodává v kbelících o 5 kg a polyetylénových pytlích o hmotnosti 25 kg. V nabídce je také celá paleta čítající 40 pytlů a celkově 1 000 kg hmoty. Dodávku zajistíme až na místo spotřeby v jakémkoliv množství. Likvidace nepoužitého Cevamitu je stejná jako u nehašeného vápna.