zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Vojenské lesy a statky

29. ledna 2024  /  14:14

Myslivost v šesti unikátních přírodních oblastech s téměř stoletou tradicí

Nejkvalitnější tuzemská populace jelena evropského na Libavé na Olomoucku, jedna z největších ucelených středoevropských honiteb v Doupovských horách na Karlovarsku, či výjimečné lovecké zážitky v druhé největší oboře v republice na Židlově v severočeském Ralsku, kde se vedle normované spárkaté zvěře pase největší tuzemské stádo zubrů. Nejen to nabízí myslivost ve 24 honitbách, kde hospodaří Vojenské lesy a statky ČR (VLS).

Bezmála 130 tisíc hektarů pozemků ve správě státního podniku VLS se v mnohém vymyká běžným přírodním oblastem. Šest lokalit, z nichž jsou čtyři v Čechách a dvě na Moravě, slouží k výcviku armády, či mají strategický význam pro obranu státu, a proto se jim po desetiletí vyhnul civilizační ruch běžný v kulturní krajině, intenzivní zemědělství, ale také z velké části turistický frmol. Společné a poplatkové lovy u Vojenských lesů tak nabízí zájemcům výjimečné lovecké zážitky, často v místech, kam veřejnost nemá přístup.

Místa, kde muž může být stále mužem a zvíře zvířetem

Centrální část Brd, dosud stále veřejnosti zapovězená místa na Šumavě ve vojenském újezdu Boletice nebo v uhrančivé krajině Doupovských hor na Karlovarsku. Ale také krajina borovic pískovcových skal, zubrů a vlků v severočeském Ralsku, hluboké žleby a náhorní planiny Drahanské vrchoviny na Hané, či lovci ceněné „Království jelenů“ kolem pramene Odry na Libavé. Každá z šesti lokalit, kde myslivecky hospodaří VLS je jiná, jedno mají ale společné – díky zvláštní symbióze ozbrojených sil a přírody zde vzniknul za desítky let unikátní přírodní ostrov, kde je počat živočišných i rostlinných druhů násobně vyšší než v běžné kulturní krajině. Na řadě míst hustota osídlení hraničící s nulou poskytuje v hustě zalidněné střední Evropě zcela výjimečný zážitek lovu v „divočině.“

Sto let nepřetržité myslivecké tradice

Vojenské lesy a statky vznikly společně s prvním vojenským újezdem v Brdech v roce 1928 a od té doby na svěřených územích hospodaří nepřetržitě lesnicky i myslivecky. Vedle toho zde rybářsky spravují vodní plochy a na zemědělské půdě hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Státní podnik je tak jedním z nejstarších kontinuálních mysliveckých hospodářů a tradice společně s perfektní znalostí prostředí vycházející z pozice komplexního hospodáře v krajině dávají lovům u VLS benefit profesionálního servisu včetně důsledného dodržování mysliveckých tradic.

Výjimečné zážitky jsou umocněny také profesionálním servisem, včetně možnosti ubytování v citlivě modernizovaných historických objektech – od schwarzenberské lovecké hájovny Uhlíkov na Šumavě, přes myslivnu na ikonickém loveckém zámečku Tři Trubky v Brdech a moderní lovecký srub Židlov v Ralsku až po řadu dalších loveckých objektů.

Nabídku společných a poplatkových u VLS najdete na našich webových stránkách www.vls.cz, nebo na našem stánku, kde Vás rádi uvidíme.