zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Na veletrhu SILVA REGINA se představí fakulta lesnická a dřevařská ČZU

7. prosince 2023  /  8:08

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) je jednou ze šesti fakult České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze. ČZU je třetí největší univerzitou v Praze s unikátním „zeleným“ uceleným kampusem, který disponuje veškerými službami na jednom místě (koleje, menza, restaurace, bufety, bary, knihovna, studovna atp.).

Kampus se nachází na severozápadním okraji metropole v klidné čtvrti Suchdol a patří k nejekologičtějším univerzitním kampusům na světě. Spojení do centra města je rychlé, autobusem je možné se za deset minut dostat pohodlně na dosah centra Prahy. FLD ČZU je tvořena třemi moderními budovami, konkrétně budovou FLD, Dřevařským pavilonem a výukovým High-tech pavilonem.

Naše fakulta poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v  programech zaměřených na udržitelné lesní hospodaření při změně klimatu s důrazem na plnění ekosystémových služeb, komplexní management zvěře s péčí o její životní prostředí, moderní metody uchovávání přírodnin a preparace živočichů, péči o zeleň v urbanizovaném prostředí, využívání dřeva jako obnovitelné suroviny a materiálu budoucnosti a konstrukci dřevěných výrobků a staveb. Fakulta působí také jako mezinárodní vědecko-výzkumné pracoviště a klade velký důraz na to, aby výsledky výzkumu okamžitě pomáhaly v lesnické a  dřevařské praxi a  dostávaly se do uznávaných odborných časopisů, na konference, kongresy, ale i do osvětových pořadů v médiích.

Interaktivní a moderní výuka probíhá v nových prostorách, ve kterých se nachází špičkově vybavené výukové laboratoře a učebny. Studenti si tak mohou teoreticky získané znalosti přeměnit v praktické dovednosti v nejmodernějších laboratořích, dílnách, ale i  terénu. Studium je třístupňové, po absolvování tříletého bakalářského studia (Bc.) je možné pokračovat navazujícím dvouletým magisterským studiem (Ing.) a následně čtyřletým doktorským studijním programem (Ph.D.). Cílem fakulty je vychovávat odborníky pro lesnictví a dřevařství budoucnosti. V současnosti na fakultě studuje v bakalářských a magisterských studijních programech více jak 1600 studentů ze 17 různých zemí.

www.fld.czu.cz
Facebook
Instagram