zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Lesnický a myslivecký veletrh zahájili trubači

9. dubna 2024  /  12:00

Veletrhy SILVA REGINA a BIOMASA letos obsazují historicky největší plochu a těší se velkému zájmu návštěvníků. Optimistické bylo i jejich oficiální zahájení na pódiu v pavilonu Z.

Po trubačském vystoupení v podání studentů lesnických fakult vysokých škol pódium patřilo čestným hostům. Jako první přítomné vystavovatele a návštěvníky přivítal hostitel – generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata. „Jsem velmi nadšen, že SILVA REGINA a BIOMASA obsadily historicky největší plochu a že se veletrhů účastní všichni významní hráči na poli myslivosti a lesnictví,“ prohlásil Jan Kubata a doporučil návštěvníkům, aby nevynechali ani zajímavý doprovodný program doplněný krásnou výstavou trofejí a vycpaných zvířat. „Cítím tu skvělou atmosféru a přeji všem vystavovatelům, aby si ji těch pět dní společně s návštěvníky užili,“ popřál na závěr.

Zahajovací projev přednesl ministr zemědělství Marek Výborný, který ocenil synergické propojení mezi veletrhy SILVA REGINA, BIOMASA a TECHAGRO. „Jde o vzájemnou synergii, protože zemědělská činnost s lesním hospodářstvím k sobě mají blízko. Musí k sobě hledat cesty tak, aby tato synergie fungovala a dokázali jsme si vzájemně pomoci, pokud možno si neškodit a žít vedle sebe a dohromady, protože krajina a příroda je nám společná,“ uvedl ministr Výborný. Veletrhu SILVA REGINA popřál, aby byl oslavou našich lesů, inspirací pro návštěvníky a příležitostí pro vystavovatele. Připomněl, že české lesy procházejí po kůrovcové kalamitě složitým obdobím. Postupně se dostávají z tohoto šoku a je třeba vytvořit takové prostředí a nástroje včetně legislativy, které jim v tom dokážou pomoci. 

Jménem pořadatelského města Brna přítomné pozdravil náměstek primátorky Filip Chvátal. „Děkuji za čest hostit veletrh SILVA REGINA. Lesy jsou něčím, co sami ani nedokážeme docenit. Vidíme klimatickou změnu a mám velkou radost, že se tomuto tématu věnujeme tak, abychom se inovacemi snažili toto vše překonat a lesy tu dál byly pro nás i pro budoucí generace,“ prohlásil.

Na stánky Ministerstva zemědělství i jeho podřízených organizací návštěvníky pozval vrchní ředitel ministerské Sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář. „Máme zde pro vás k dispozici často žádané informace o aktuálním stavu kůrovcové kalamity a zejména o obnově území našich lesů po kalamitě, ať už jde o podpory nebo otevření lesního a mysliveckého zákona. Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše otázky,“ ujistil přítomné Patrik Mlynář. Návštěvníky pozval i na edukační stánek Lesní pedagogika, ukázky lesnické techniky nebo mysliveckou část s trubači a sokolníky. „Představujeme tady řadu našich služeb a já bych za tuto práci lesníkům a myslivcům chtěl velmi poděkovat,“ řekl na závěr.

Slovo dostal i generální ředitel s. p. Lesy ČR Dalibor Šafařík, který vyzdvihl hlavně velký zájem o letošní ročník: „Věřím, že návštěvnost prvního dne bude rekordní. To dokládá, že se veřejnost o dění a hospodaření v lesích zajímá a že jí lesnictví a lesní hospodářství není lhostejné. To myslím, že je pro nás lesníky ten nejdůležitější signál zavazující nás, abychom svoji práci dělali dobře a dále ji rozvíjeli. Za celou tuto zelenou branži si vám dovolím upřímně poděkovat.