zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Česká lesnická společnost

12. března 2024  /  7:59

Česká lesnická společnost, z. s. (ČLS) je stavovská společenská organizace, sdružující osoby, jejichž profesní činnost či zájem souvisí právě s lesem, s lesním hospodářstvím, s lesnickým školstvím, výzkumem, s dřevařstvím a ochranou přírody a krajiny. ČLS ve své činnosti navazuje na více než 150letou tradici lesnických společenských organizací na území dnešní České republiky, kde také v současnosti působí. Českou  lesnickou společnost najdete na veletrhu SILVA REGINA 2024 v pavilonu Z.

Mezi hlavní osvětové činnosti organizace patří pořádání odborných seminářů a lesnických podvečerů, určených pro odborníky, v některých případech však také pro širokou veřejnost. ČLS se podílí také na chodu lesnické soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích). Republikový výbor, zvolený ze zástupců jednotlivých pobočných spolků ČLS se pak podílí na připomínkování legislativních změn či na dalších debatách celospolečenských témat. Zejména díky četné členské základně při pobočných spolcích, se v rámci ČLS daří udržovat také společenský život.

V nejbližší době nás pak v květnu a červnu čeká hned několik odborných seminářů na různá témata, a to od problematiky pěstování lesa, přes nové technologie staveb v lese, až po vliv hospodaření v krajině na život lesní zvěře. O prázdninách pak máte možnost přihlásit své děti na letní pobytový tábor PŘÁTELÉ PŘÍRODY, který tentokráte proběhne právě na Křivoklátsku. Více se o zmíněných akcích můžete dozvědět na adrese: www.cesles.cz, na našich sociálních sítích, nebo na stánku ČLS na veletrhu SILVA REGINA 2024.