zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Cena Ing. Jiřího Nováka za výzkum modřínu

8. dubna 2024  /  17:17

Na zahájení veletrhu SILVA REGINA byla slavnostně předána Cena Jiřího Nováka. Laureátem je Ing. Pavel Bednář za návrh a realizaci projektu, který mj. prokázal původnost modřínu opadavého na našem území.

Lesníkům nuceným přizpůsobit se klimatické změně pomáhá oborový výzkum. Příkladem je projekt „Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem klimatické změny“ realizovaný v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Cílem projektu bylo prohloubit znalosti o modřínu a možnostech jeho využití v lesích České republiky při pěstování smíšených a růstově diferencovaných porostů, přičemž jednou z aktivit bylo i prokázání původnosti této dřeviny na území České republiky. Právě za návrh a realizaci tohoto projektu byl na slavnostním zahájení veletrhu SILVA REGINA oceněn Ing. Pavel Bednář, vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Z rukou ministra zemědělství Marka Výborného převzal grafický pamětní list dokládající udělení Ceny Ing. Jiřího Nováka za výrazný počin v rámci lesního hospodářství v České republice.

Vedle pamětního listu Pavel Bednář převzal i lovecký tesák a finanční prémii. „Moc děkuji za cenu, které si nesmírně vážím a vnímám ji jako ocenění celého našeho výzkumného týmu a v neposlední řadě i jako ocenění lesnické vědě jako takové. České lesnictví stojí pomyslně na křižovatce. Nachází se v období, kdy právě intenzivní spolupráce lesnické praxe a lesnického výzkumu má být co nejintenzivnější, aby lesnictví těmto novým výzvám v budoucnu čelilo a uspělo. Doufám, že takovýchto projektů, které mohou přispět, aby lesnictví vzkvétalo a bylo k užitku celé společnosti, bude co nejvíce,“ uvedl Pavel Bednář v děkovné řeči.

Projekt mě velmi zaujal, protože aktuálně vedeme disputaci s Ministerstvem životního prostředí a já mám díky této práci další argument při vysvětlování, že modřín není nepůvodní dřevina, že sem skutečně patří a chceme, aby v lesním zákoně byl takto uveden,“ řekl při této příležitosti ministr Marek Výborný a dodal: „Jsem rád, že vaší práce můžeme reálně využít. A je to i ukázka toho, jak naši vědečtí pracovníci mohou aktuálně ovlivňovat lesnickou politiku v České republice.

Cena Ing. Jiřího Nováka se udělovala již popáté. Nominované vždy navrhuje odborná lesnická veřejnost, doporučené z nich vybírá komise pro udělení Ceny Jiřího Nováka a konečné rozhodnutí je v rukou ministra zemědělství. Oceňuje se výrazný počin, kterým je myšleno široké spektrum činností dotýkajících se jednotlivých oborů v lesnictví a lesnicko-dřevařského sektoru.