Vladimir Vlček: Loni nás volali k bezmála 171 tisícům událostí

24. května 2023  /  12:04

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR v projevu na slavnostním zahájení veletrhů IDET, PYROS a ISET zdůraznil význam moderní techniky pro kvalitní plnění úkolů ze strany jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů.

„Když jste v nouzi a voláte hasiče, očekáváte vyškolené a trénované profesionály s odpovídajícím vybavením bez ohledu na to, zda jsou placení či dobrovolní. V loňském roce jsme byli celkem voláni k bezmála 171 tisícům událostí,“ uvedl Vladimír Vlček v úvodu svého zahajovacího projevu. Připomněl i nejsložitější úkoly, které hasiči zvládli v posledních letech. „Nelze nezmínit těžko představitelné mimořádné události a katastrofy, jako byla pandemie covidu-19 či ničivé tornádo na jižní Moravě, řešení uprchlické vlny po agresi Ruska na Ukrajině či největší požár v národním parku České Švýcarsko v novodobé historii. Tento zásah se zapsal do historie nejen nebývalým rozsahem v nepřístupném terénu, ale také počtem nasazené techniky a hasičů,“ konstatoval s dodatkem, že tento lesní požár je však jen jeden z mnoha. „Celkem jsme v loňském roce vyjížděli k bezmála 21 tisícům požárů, z toho třetina byla ve venkovním prostředí. Je to také jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli největší část expozice na tomto veletrhu věnovat právě lesním požárům a s tím spojené technice,“ informoval generální ředitel HZS ČR.

V projevu také zaznělo, že účast na 21. ročníku mezinárodního veletrhu požární techniky a služeb PYROS je pro HZS ČR velmi důležitá. „Novou a moderní techniku nepořizujeme z rozmaru nebo touhy po lepší prezentaci. Chceme dát hasičům to nejlepší vybavení pro ten nejtěžší úkol – chránit naše zdraví, životy, majetek a životní prostředí. Tak tomu je nyní, tak tomu bylo i v historii. Od doby koňských povozů a parních stříkaček jsme se aly my i naše technika velmi posunuli a myslím si, že se o tom budete moci přesvědčit,“ míní Vladimír Vlček. „Svět kolem nás se neustále vyvíjí, a proto musí být hasiči, ať už placení nebo dobrovolní, na tuto záležitost připraveni. Proto pro nás je velmi důležité ukázat veřejnosti, jak vypadají naše specializované kurzy, jakým způsobem funguje například Technický ústav požární ochrany či Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč,“ doplnil nejvyšší představitel českých hasičů a na závěr ocenil spojení s veletrhy IDET a ISET. „Právě z oblasti obranného průmyslu přebíráme mnoho technologií, což lze ilustrovat například na speciálních zodolněných automobilech, hasičských vozidlech Titan a Triton,“ upřesnil Vladimír Vlček a popřál všem přítomným, aby pro ně byl letošní ročník přínosem i inspirací a aby se s technikou a prací hasičů potkávali jen za příjemných okolností, jako je právě tento veletrh. „Nicméně pokud přece jen budete potřebovat naši pomoc, jsme tu pro vás,“ ujistil.