Vězeňská služba se představuje po všech stránkách - těch akčních i výchovných

25. května 2023  /  8:43

Expozice vězeňské služby má dvě části, v té dynamické uvidíte na polygonu ukázky zaměřené na práci eskorty a její napadení.

Statická expozice v pavilonu F má za úkol ukázat vězeňskou službu po všech stránkách její činnosti, není to totiž jen ta akční stránka, ale i stránka výchovná. Najdete zde informace, které přibližují zaměstnávání vězňů, zacházení s vězněnými ženami, kulturní a zájmové kroužky a mnoho dalšího. Ve skleněných vitrínách si můžete prohlédnout ocenění a medaile vězeňských strážníků, výzbroj, výstroj a vše potřebné k práci vězeňské služby nebo také výrobky vězňů, které vznikají v kroužcích. Zajímavá je výstavka kontrabandu. „Jsou to věci, které si vězni vyrobili tajně, většinou různé druhy zbraní nebo tetovací strojky, ale také originální věci, ve kterých do vězení putují zakázané látky, mobily apod.“ říká Dušan Raab, zástupce vedoucího oddělení výkonu vazby a trestu, který má na starosti dozorčí službu. Součástí vnitřní expozice jsou také dopravní prostředky, se kterými vězeňská služba disponuje.

„Vězení v České republice jsou většinou pro výkon trestu přeplněné nebo naplněné na 100 %. Spíše se přemýšlí nad tím, že se změní systém vězeňské politiky, ale to už není otázka na nás,“ ukončuje rozhovor Dušan Raab, který pracuje ve vězeňské službě už 18 let.