Celní správa dokáže zrentgenovat auto, a to i nákladní

26. května 2023  /  10:51

Celní správa České republiky vybírá cla, daně, zajišťuje některé bezpečnostní úkoly a kontroluje dodržování různých povinností. Celní správa má dva základní stupně. Jednak je to Generální ředitelství cel sídlící v Praze a druhým stupněm jsou celní úřady, kterých je v České republice patnáct.

Na stánku v pavilonu F uvidíte různá speciální vozidla, a to jak běžné auto s kamerovým systémem nebo jeho modernější protějšek, tak také speciální dodávku, která je vybavená pro sbírání stop a zajišťování dokumentace. „Další vozidlo využívají kolegové z protidrogového oddělení, je tam vybavení pro stírání stop z vozidel, z rukou a podobně,“ upřesňuje Lada Temňáková, tisková mluvčí celního úřadu pro Jihomoravský kraj.

Součástí stánku jsou také ukázky zadrženého zboží, a to jak padělaného čili zboží, které nějakým způsobem porušuje právo duševního vlastnictví, většinou se jedná o textil, módní doplňky, ale také náhradní díly do aut, léky, prstýnky. Nebo také exponáty z ohrožených druhů zvířat či rostlin. Často si tyto artefakty vozí domů turisti jako suvenýry z dovolených, protože neví, že nemohou. Uvidíte zde předložky z opiček, vypreparovanou tygří kůži, kabelku z hadí kůže, výrobky ze sloních klů apod.

„Na venkovní ploše je pak velkokapacitní mobilní rentgen, který využíváme pro kontroly především nákladních vozidel, nemusíme tedy vozidlo otevírat a vyskládat celý náklad. Výsuvným ramenem naskenujeme kompletně celé vozidlo a kontrolujeme zboží,“ vysvětluje Lada Temňáková. Zboží zkoumají z různých druhů pohledu - správy spotřebních daní, zda má v pořádku doklady, jestli neporušuje práva duševního vlastnictví, jestli se nejedná o zbraně, střelivo, nebezpečné látky, odpady, omamné psychotropní látky, kulturní památky apod.

Možná nevíte, že celní správa má právo zastavit vozidlo, má právo požadovat doklady totožnosti, doklady ke zboží, mohou požadovat otevření zavazadel a kompletní kontrolu celého vozidla, mají právo provádět i osobní prohlídku.

Na venkovní ploše najdete také mobilní zavazadlový rentgen, který je schopen skenovat menší zavazadla nebo také mobilní laboratoř. „Kolegové jsou tak schopni na místě udělat rozbory převážených látek, a to jak pohonných hmot, chemikálií, tak i pevných látek,“ říká Lada Temňáková.