V Brně se v květnu sejde více jak 3 tisíce lékařů, sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví nejen z oboru kardiologie

11. dubna 2024  /  14:32

Ve dnech 4. – 7. května 2024 se na brněnském výstavišti bude konat XXXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti.

Letošní kardiologický kongres, největší tuzemská odborná akce, bude navazovat na distanční část (od 30. dubna do 3. května) a zůstává tak i nejdelší lékařskou konferencí.

Na odborném programu se opět podílí především asociace a pracovní skupiny ČKS a jako tradičně přizvané spřátelené odborné společnosti (Slovenská kardiologická společnost, Česká společnost pro hypertenzi, Česká společnost pro aterosklerózu, Česká angiologická společnost, Česká internistická společnost, Česká diabetologická společnost aj.). Nedílnou součástí je i vzdělávací program pro sestry a technické pracovníky, jehož abstrakta umožnila vytvořit ucelený třídenní program.

Při slavnostním zahájení výročního sjezdu 4.5. budou uděleny Zlaté Libenského medaile ČKS prof. MUDr. Bohumilu Hučínovi in Memoriam a prof. MUDr. Aleši Linhartovi, místopředsedovi České kardiologické společnosti a dále předáno ocenění za Celoživotní přínos v kardiologii prof. Jaroslavu Starkovi z Londýna, doc. Petru Němcovi, dr. Lubomíru Berkovi a doc. Ladislavu Grochovi.

Aby účastníci v Brně neseděli pouze v sálech na odborných jednáních, je pro ně připravena i tradiční sportovní akce – Kardioběh Jiřího Tomana. Prof. Jiří Toman byl významný kardiolog působící na I. interní klinice FN U Sv. Anny.