zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství
Letadlo TL-5000

Zlatá medaile MSV 2023
Ocenění bylo uděleno za spolupráci VUT Brno s výrobcem TL-ULTRALIGHT, s.r.o., konkrétně za vývoj a postavení prototypu letadla TL-5000 Sparker, dosahujícího špičkových parametrů.

Exponát:

Letadlo TL-5000 Sparker

Kategorie:

Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi

Výrobce:TL-ULTRALIGHT, s.r.o., ČR
Vystavovatel:Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství, ČR
Umístění:

Pavilon A1, stánek 16

Stručná charakteristika exponátu:

Výkonný, bezpečný, prostorný, moderně vybavený a velmi komfortní letoun.

Míra invence z pohledu uživatele je dána především aplikací nových certifikačních předpisů pro danou kategorii letadel od samotného počátku návrhu. To umožnilo dosáhnout maximálního komfortu pro posádku a vybavenost kabiny pro snadnou pilotáž a to vše při dosažení vynikajících letových výkonů včetně dlouhého doletu. Rovněž velká variabilita motorizace a vybavenosti letounu dává výrobci velkou konkurenceschopnost.

Míra invence pro výrobce Tl-Ultralight je dána unifikací dílů z předchozích typů letounů a tím snížením nákladů i časové a prostorové náročnosti na výrobu. Například křídlo je navrženo tak, aby je bylo možné použít i na jiných typech stejného výrobce, a to při zachování vynikajících letových vlastností i bezpečnosti. V praxi to znamená jednu výrobní formu, jeden technologický proces na celou řadu výrobků a tím úsporu nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti.

www.tl-ultralight.cz


Ocenění převzal pan Ivo Jebáček, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně – Letecký ústav