zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Zvláštní cena komise byla udělena za prototyp řídicí jednotky pro kompenzaci teplotních deformací

13. října 2023  /  14:16

TAJMAC-ZPS, a.s., VUT v Brně a Intemac Solution stojí za prototypem řídicí jednotky pro kompenzaci teplotních deformací stroje pomocí algoritmů umělé inteligence. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu byla udělena Zvláštní cena komise právě tomuto prototypu.

Samotná řídící jednotka je založena na komunikaci výrobního stroje s externí řídící jednotkou přes standardní rozhraní OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) a je nezávislá na řídicím systému stroje. Podstatou technického řešení je řídící jednotka se softwarem, která on-line sleduje rozložení teplot na klíčových částech stroje a sledované teploty jsou vyhodnocovány algoritmy neuronové sítě, která vrací do stroje požadované hodnoty korekcí deformací stroje.
Novost vyvíjené metody spočívá v zahrnutí obráběcího procesu do kompenzačního algoritmu a ve vývoji matematického modelu pomocí neuronové sítě, který umožní aplikovat princip tzv. doučování s asistentem a tím zvyšovat přesnost predikce/korekce. Toto řešení přináší zákazníkům jak značné pořizovací úspory na přesný stroj, tak i snížení energetických nároků na provoz stroje. Produkt je nabízen pro rok 2024 pod obchodním názvem RECON AI, jako součást platformy RECON.

Zvláštní cena komise je ocenění týmů, které se na tom spolupodíleli, jednak týmu TAJMAC-ZPS, jednak týmu Intemac Solution a v neposlední řadě týmu VUT Brno. Je to, si myslím, výborná reklama i pro práci s novými technologiemi, pro využití neuronových sítí. Je to výborná vizitka. Celá řada studentů, když vidí nápis AI, zastaví se u toho a ptají se, mají užitečné a zajímavé otázky. Někteří studenti mají takové ty pomyslné jiskry v očích. Věřím, že je to směr, který by snad mohl pomoci rozvinout jejich talent a získat je nějakým způsobem pro naši společnost,“ popisuje první dojmy čerstvého držitele Zvláštní ceny komise Květoslav Hořčica, projektový manažer společnosti.

TAJMAC-ZPS se intenzivně věnuje studentům a každoročně zve na svůj veletržní stánek v rámci MSV skupiny studentů. „Oslovují nás tady i neorganizovaní studenti jak z vysokých, tak středních škol a kupodivu to není jen kvůli tomu, že si chtějí dát pivo,“ říká s úsměvem a neskrývaným nadšením Květoslav Hořčica a ještě dodává: „Zajímají se, berou si kontakt a já je pobízím, aby se klidně i v budoucnu ozvali, pokud budou mít nějaké otázky.

TAJMAC-ZPS, a.s., je známý podporou studentů cestou prospěchových stipendií mladých strojařů. Velmi úzce spolupracuje například se Střední průmyslovou školou polytechnickou – Centrem odborné přípravy Zlín.